Raport
Odpowiedzialności
Społecznej

2019

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy Raport Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego, w którym zawarte jest podsumowanie rekordowego pod względem sprzedaży 2019 roku. Przed Państwem informacje, które udowadniają, że Spółka z powodzeniem zrealizowała wszystkie strategiczne cele i jest na ścieżce szybkiego wzrostu.

Miniony rok przyniósł najlepsze wyniki sprzedażowe w ponad 64-letniej historii Totalizatora Sportowego. Obrót we wszystkich obszarach działalności Spółki wraz z dopłatami wyniósł aż 10 993 859 511,34 zł. W 2018 roku było to 6 119 680 876,42 zł, zatem mamy do czynienia ze skokowym wzrostem. Okres ten upłynął również pod znakiem imponującej transformacji cyfrowej. To czas rosnącej popularności sprzedaży online produktów LOTTO i Total Casino, jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce. Oblicze Totalizatora Sportowego zmienia się z dnia na dzień, a najbliższe lata z całą pewnością tylko to potwierdzą. Cyfrowa ekspansja w obszarze e-commerce oraz ulepszanie zaplecza technologicznego produktów i usług stanowią realne wyzwania, które – jako nowoczesne przedsiębiorstwo – podjęliśmy bez wahania 3 lata temu. 

Ten skok w technologiczną przyszłość nie mógłby zostać wykonany bez zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa wszystkim naszym klientom. Gracze korzystający z platform cyfrowych Totalizatora Sportowego mogą liczyć na pełną ochronę danych osobowych, co poświadcza certyfikat ISO 27001. Troszcząc się o grających, nie ustajemy w staraniach na rzecz profilaktyki uzależnień, co potwierdza projekt Odpowiedzialnej Gry, oparty na wytycznych World Lottery Association.

Jako pracodawca Totalizator Sportowy w minionym roku szczególną uwagę poświęcił kwestiom compliance oraz etyki wewnątrz organizacji. Jest to wyrazem naszej troski o jakość dostarczanych usług. To podejście jest tym istotniejsze, że w 2019 roku liczba pracowników Spółki wzrosła niemal o 39 procent. Ten przyrost był niezbędny, by zrealizować zadania związane z nowymi obszarami działalności firmy. To właśnie za sprawą kolejnych projektów z zakresu e-commerce stajemy się coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla programistów i specjalistów od nowych technologii.

Kolejnym aspektem, na który chcę zwrócić uwagę, jest walka z szarą strefą. To ważne ze względu na świadczenie bezpiecznej rozrywki o najwyższym standardzie i wpływy do wspólnego nam wszystkim Skarbu Państwa. Przypomnę, że pod koniec roku 2019 w Polsce działało już 201 legalnych salonów gry na automatach poza kasynami.

Wielokrotnie podkreślałem, że jedną z najważniejszych dla nas kwestii jest wspieranie polskiego sportu i kultury narodowej. W zeszłym roku tylko z tytułu dopłat do gier LOTTO przeznaczyliśmy
na te cele przeszło 1 000 000 000 złotych. To absolutny rekord w historii naszej firmy!

Należąca do Totalizatora Sportowego marka LOTTO została wyróżniona w ubiegłym roku Certyfikatem Marki Wysokiej Reputacji. Ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna, bo na wiarygodność i zaufanie pracuje się latami. Jestem pewny, że niniejszy raport potwierdzi, iż w pełni zapracowaliśmy na to wyróżnienie. 

Szanowni Państwo, w 2019 roku świętowaliśmy również jubileusze, które wpisują się w ten kluczowy zakres działań Spółki – 80-lecie Toru Wyścigów Konnych Służewiec oraz 10-lecie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Takie rocznice motywują do dalszej pracy przy realizacji naszej misji społecznej, która od ponad 64 lat pozostaje niezmieniona i która sprawia, że wciąż Wygrywamy Razem. 

Życzę Państwu ciekawej lektury.

Olgierd Cieślik

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

O raporcie

Raport Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego za rok 2019 został przygotowany zgodnie z GRI Standards: Core Option, nie został poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej. Obejmuje wyniki Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Jest to siódmy raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Totalizatora Sportowego. Poprzedni obejmował lata 2017–2018 i został opublikowany we wrześniu 2019 r. Poprzednie raporty Spółki były przygotowywane w cyklu dwuletnim, niniejszy i kolejne raporty będą przygotowywane w cyklu rocznym.

W definiowaniu zawartości raportu wzięli udział przedstawiciele firmy oraz jej interesariusze zewnętrzni. Istotność poszczególnych tematów dla firmy została określona podczas spotkania z przedstawicielami kadry zarządzającej, które odbyło się w lutym 2020 r., a także na podstawie wyników badania interesariuszy zewnętrznych za pomocą ankiety online. Podczas pracy nad strukturą publikacji wzięto pod uwagę również wewnętrzne polityki i strategie oraz poprzednie raporty firmy. Zewnętrzne dokumenty i standardy, które są istotne dla Totalizatora Sportowego przy realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ich raportowaniu, to: Cele Zrównoważonego Rozwoju, norma ISO 26000 oraz CSR Guidelines przygotowany przez European Lotteries.

Analiza istotności przeprowadzona na potrzeby raportu wskazała 9 tematów szczególnie 
istotnych dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Są to:

szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery

ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji

wyniki finansowe (przychody, koszty), pomoc finansowa uzyskana od państwa

działalność sponsoringowa i charytatywna;

zasady odpowiedzialnej sprzedaży produktów

zachowanie poufności w relacjach z klientami; działania zapobiegające utracie danych

zapobieganie powstawaniu niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług)

działania związane z edukacją i informowaniem o skutkach nadużywania hazardu

zdrowie i bezpieczeństwo klientów

Przy tworzeniu raportu brało udział kilkudziesięciu pracowników Totalizatora Sportowego. Dzięki ich zaangażowaniu, merytorycznym uwagom, sugestiom i propozycjom możliwe było zebranie danych i informacji zaprezentowanych w niniejszej publikacji.

Kontakt

Totalizator Sportowy
www.totalizator.pl

Kasyno internetowe
www.totalcasino.pl

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
www.fundacjalotto.pl

Gry i loterie LOTTO
www.lotto.pl

Tor Służewiec
www.torsluzewiec.pl
www.trafonline.pl

Lokalizacje

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
ul. Targowa 25 03–728 Warszawa
tel. 22 518 22 00
centrala@totalizator.pl

Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266 02–684 Warszawa
tel. 22 543 95 00
sluzewiec@totalizator.pl

Oddział w Białymstoku
ul. Modlińska 1 15–066 Białystok
tel. 85 665 51 00
bialystok@totalizator.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 20 85–129 Bydgoszcz
tel. 52 363 45 00
bydgoszcz@totalizator.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Straganiarska 31/33 80–837 Gdańsk
tel. 58 692 15 61
gdansk@totalizator.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 56 75–525 Koszalin
tel. 94 314 68 23
koszalin@totalizator.pl

Oddział w Katowicach
ul. Ligocka 103 40–568 Katowice
tel. 32 208 79 00
katowice@totalizator.pl

Oddział w Kielcach
ul. Straganiarska 31/33 80–ul. Targowa 18 25–520 Kielce
tel. 41 343 78 01
kielce@totalizator.pl

Oddział w Krakowie
ul. Olszańska 5a 31–513 Kraków
tel. 12 627 97 01
krakow@totalizator.pl

Oddział w Lublinie
ul. Wolińskiego 20 20–477 Lublin
tel. 81 759 33 00
lublin@totalizator.pl

Oddział w Łodzi
ul. Wodna 43/45 90–046 Łódź
tel. 42 677 59 00
lodz@totalizator.pl

Oddział w Olsztynie
ul. B. Linki 1 10–534 Olsztyn
tel. 89 521 71 40
olsztyn@totalizator.pl

Oddział w Opolu
ul. Kośnego 22 45–056 Opole
tel. 77 406 61 01
opole@totalizator.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Palacza 81 60–273 Poznań
tel. 61 864 60 00
poznan@totalizator.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Geodetów 1 35–959 Rzeszów
tel. 17 860 96 10
rzeszow@totalizator.pl

Oddział w Szczecinie
ul. Celna 1 70–644 Szczecin
tel. 91 480 85 46
szczecin@totalizator.pl

Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25 03–728 Warszawa
tel. 22 518 24 09
warszawa@totalizator.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Joannitów 16 50–525 Wrocław
tel. 71 333 19 38
wroclaw@totalizator.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Kręta 5 65–770 Zielona Góra
tel. 68 322 17 60
zgora@totalizator.pl