Raport
Zintegrowany
za rok

2020

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy Zintegrowany Raport Roczny Totalizatora Sportowego za 2020 rok. Po raz pierwszy spotykamy się z Państwem w tej formule – raport zintegrowany pozwala bowiem w jeszcze bardziej przejrzysty sposób przedstawić dokonania każdego przedsiębiorstwa. Zachowuje przy tym informacje o społecznej odpowiedzialności naszego biznesu, jednocześnie uwzględniając szerokie spojrzenie na mechanizmy tworzenia wartości w Spółce. Mam nadzieję, że dzięki temu będą mieli Państwo jeszcze lepszy wgląd w funkcjonowanie Totalizatora Sportowego.

Nie jest to jedyna zmiana, jaką przyniósł miniony rok. Pandemia COVID-19 wpłynęła na nasze życie, społeczeństwo, styl pracy i sposób prowadzenia biznesu. Koronawirus dotknął nasze przedsiębiorstwo jak każdy inny element gospodarki, ale z perspektywy czasu widzę, że w zeszłym roku wyszliśmy z tej próby obronną ręką. Mogę śmiało powiedzieć, że dołożyliśmy wszelkich starań, by Spółka pozostała na ścieżce wzrostu, jednocześnie dostosowując się do koniecznych obostrzeń i dopasowując się do dynamicznych zmian w otoczeniu biznesowym. To ogromny sukces, za który jestem wdzięczny wszystkim naszym pracownikom.

W 2020 roku mieliśmy okazję wspierać finansowo i rzeczowo walkę medyków o bezcenne ludzkie życie, ale też odebraliśmy cenną lekcję potwierdzającą, że dobrobyt i bezpieczeństwo członków naszej organizacji mają wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Dbanie o jego poszczególne elementy – każdego pracownika, klienta, kontrahenta – przybliża nas do realizacji założonych celów.

Dzięki naszej wizji i wdrożeniom przeprowadzonym w poprzednich latach, nawet mimo niepewnych czasów, w Totalizatorze Sportowym osiągnęliśmy założone cele. Przez dwanaście miesięcy 2020 roku wypracowaliśmy wyniki lepsze niż rok wcześniej: nasz przychód wraz z dopłatami wyniósł 16 484 287 495 zł. Wziąwszy pod uwagę kontekst ekonomiczny kraju, a właściwie regionu i świata, jest to naprawdę ogromny sukces. W górę poszybowały nie tylko wyniki finansowe, w tym dopłaty na fundusze celowe, lecz także wskaźniki, które zmierzyć jest nieco trudniej – rezultaty naszej intensywnej działalności na polu społecznym. Wszystko to osiągnęliśmy wspólnie w dobie prawdziwych wyzwań, które wymagały od nas wzmożonej uwagi, ostrożności i przede wszystkim wrażliwości wobec drugiego człowieka.

Podsumowując ubiegły rok, odnoszę wrażenie, że mimo dystansu społecznego, paradoksalnie nigdy nie byliśmy tak blisko ludzi. Jestem dumny z tego, że w okresie najcięższych obostrzeń pozostaliśmy stabilnym partnerem – biznesowym czy społecznym, mecenasem sportu oraz inicjatyw kulturalnych. Nikt nie przypuszczał, że nasze pokłady kreatywności i elastyczności są tak duże. Teraz śmiało możemy powiedzieć, że na dłużej zostaną z nami nowe technologie, jeszcze większy nacisk na odpowiedzialność społeczną i docieranie z naszą ofertą do klientów różnymi kanałami. Rok 2020 mimo wszystkich niedogodności pokazał nam, że mamy jasną wizję tego, jaką firmą chcemy być w przyszłości.

Życzę miłej lektury.

"Mimo dystansu społecznego, paradoksalnie nigdy nie byliśmy tak blisko ludzi."

Olgierd Cieślik

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

O raporcie

Niniejszy dokument stanowi raport roczny Totalizatora Sportowego przygotowany w formule zintegrowanej. Prezentuje kompleksowe omówienie niefinansowej działalności Spółki w 2020 roku.

Zintegrowany raport roczny Totalizatora Sportowego za rok 2020 został przygotowany zgodnie z GRI Standards: Core Option oraz wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanymi przez International Integrated Reporting Council. Raport nie został poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej. Obejmuje wyniki Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Jest to ósmy raport Totalizatora Sportowego, którego zakres obejmuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Podobnie jak poprzedni Raport Odpowiedzialności Społecznej z 2019 roku obejmuje cykl roczny, rekomendowany w komunikacji z interesariuszami zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania. Model raportowania rocznego zostanie utrzymany w kolejnych latach. Poprzedni raport roczny Totalizatora Sportowego został opublikowany w czerwcu 2020 roku.

W definiowaniu zawartości raportu wzięli udział przedstawiciele firmy oraz jej interesariusze zewnętrzni. Ramy istotności dla poszczególnych tematów zostały jak co roku zweryfikowane i określone podczas badania interesariuszy, które w 2020 roku przeprowadzono za pomocą ankiety online. Podczas pracy nad strukturą publikacji wzięto również pod uwagę wewnętrzne polityki i strategie oraz poprzednie raporty firmy. Zewnętrzne dokumenty i standardy, które są istotne dla Totalizatora Sportowego przy realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ich raportowaniu, to: Cele Zrównoważonego Rozwoju, norma ISO 26000 oraz CSR Guidelines przygotowany przez The European State Lotteries and Toto Association (dalej: European Lotteries).

Przy tworzeniu raportu brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli pracowników Totalizatora Sportowego. Dzięki ich zaangażowaniu, merytorycznym uwagom, sugestiom i propozycjom możliwe było zebranie danych i informacji zaprezentowanych w niniejszej publikacji.

Kontakt

Totalizator Sportowy
www.totalizator.pl

Kasyno internetowe
www.totalcasino.pl

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
www.fundacjalotto.pl

Gry i loterie LOTTO
www.lotto.pl

Tor Służewiec
www.torsluzewiec.pl
www.trafonline.pl

Lokalizacje

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
ul. Targowa 25 03–728 Warszawa
tel. 22 518 22 00
centrala@totalizator.pl

Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266 02–684 Warszawa
tel. 22 543 95 00
sluzewiec@totalizator.pl

Oddział w Białymstoku
ul. Modlińska 1 15–066 Białystok
tel. 85 665 51 00
bialystok@totalizator.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 20 85–129 Bydgoszcz
tel. 52 363 45 00
bydgoszcz@totalizator.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Straganiarska 31/33 80–837 Gdańsk
tel. 58 692 15 61
gdansk@totalizator.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 56 75–525 Koszalin
tel. 94 314 68 23
koszalin@totalizator.pl

Oddział w Katowicach
ul. Ligocka 103 40–568 Katowice
tel. 32 208 79 00
katowice@totalizator.pl

Oddział w Kielcach
ul. Straganiarska 31/33 80–ul. Targowa 18 25–520 Kielce
tel. 41 343 78 01
kielce@totalizator.pl

Oddział w Krakowie
ul. Olszańska 5a 31–513 Kraków
tel. 12 627 97 01
krakow@totalizator.pl

Oddział w Lublinie
ul. Wolińskiego 20 20–477 Lublin
tel. 81 759 33 00
lublin@totalizator.pl

Oddział w Łodzi
ul. Wodna 43/45 90–046 Łódź
tel. 42 677 59 00
lodz@totalizator.pl

Oddział w Olsztynie
ul. B. Linki 1 10–534 Olsztyn
tel. 89 521 71 40
olsztyn@totalizator.pl

Oddział w Opolu
ul. Kośnego 22 45–056 Opole
tel. 77 406 61 01
opole@totalizator.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Palacza 81 60–273 Poznań
tel. 61 864 60 00
poznan@totalizator.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Geodetów 1 35–959 Rzeszów
tel. 17 860 96 10
rzeszow@totalizator.pl

Oddział w Szczecinie
ul. Celna 1 70–644 Szczecin
tel. 91 480 85 46
szczecin@totalizator.pl

Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25 03–728 Warszawa
tel. 22 518 24 09
warszawa@totalizator.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Joannitów 16 50–525 Wrocław
tel. 71 333 19 38
wroclaw@totalizator.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Kręta 5 65–770 Zielona Góra
tel. 68 322 17 60
zgora@totalizator.pl