O Totalizatorze Sportowym

Wydarzenia roku 2020

STYCZEŃ

Szybkie 600

Szybkie 600 - Gry Lotto

Premiera nowej gry Szybkie 600 w sieci sprzedaży naziemnej LOTTO oraz towarzysząca jej kampania z udziałem Michała Milowicza. W maju 2020 roku gra zasiliła portfolio LOTTO online i w aplikacji mobilnej.

STYCZEŃ
MARZEC

Wsparcie walki z COVID-19

Darowizna w wysokości 4 mln zł przekazana za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na rzecz placówek medycznych w potrzebie. Wkrótce potem na ten sam cel przekazano 90 aut z floty Totalizatora Sportowego.

 

#MilionySposobówNaNudę

Marka LOTTO z ogólnopolskim projektem zachęcającym do bezpiecznego spędzania czasu w domu.

 

10% ze sprzedaży LOTTO online

Start akcji przeznaczania 10% ze sprzedaży produktów
LOTTO online na rzecz walki z koronawirusem i jego skutkami.

MARZEC
MAJ

Otwarcie sezonu na Torze Służewiec

Wyścigi konne jako pierwsza dyscyplina z powodzeniem ruszają po wiosennym lockdownie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

MAJ
CZERWIEC

Andrzej Bargiel Ambasadorem marki LOTTO

Współpracę z wybitnym skialpinistą otwiera wyzwanie #LOTTOBargielChallenge.

 

Ogłoszenie wyników analizy wpływu Totalizatora Sportowego

We współpracy z firmą doradzą Deloitte przeprowadziliśmy analizę, która pokazuje, że Totalizator Sportowy to 3,4 mld PLN wartości dodanej w polskiej gospodarce.

 

CZERWIEC
WRZESIEŃ

Wprowadzenie usługi mojeID na lotto.pl

Udostępnienie klientom zdalnego uwierzytelnienia, które wcześniej w maju było dostępne dla klientów Total Casino.

 

96 mln zł w grze Eurojackpot w Polsce

Druga najwyższa wygrana w grach liczbowych w naszym kraju.

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK

Powołanie nowego składu Zarządu Spółki Totalizator Sportowy

Rada Nadzorcza powołała IX kadencję Zarządu Spółki.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na wybór dostawcy nowej platformy loteryjnej

Podpisanie umowy z konsorcjum IGT.

PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

Totalizator Sportowy ponownie z certyfikatem Responsible Gaming

Po raz trzeci w historii uzyskała go sieć sprzedaży naziemnej LOTTO, a po raz pierwszy – Salony gier na automatach oraz segment e-commerce.

LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Powstanie ffVC Tech and Gaming

Totalizator Sportowy tworzy fundusz corporate venture capital, który wesprze polskie startupy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, robotyki i innych pokrewnych dziedzin.

 

Zapowiedź obchodów Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego
Pod koniec 2020 roku ogłosiliśmy nadchodzącą rocznicę Spółki oraz przedstawiliśmy Ambsadora Jubileuszu – Roberta Lewandowskiego.

 

Gierki
Nowość w portfolio produktów LOTTO – Gierki to loterie pieniężne z kategorii instant win, które dostępne są na lotto.pl przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

GRUDZIEŃ

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. należy do strategicznych polskich spółek będących własnością Skarbu Państwa. Jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw w kraju i cieszymy się zaufaniem Polaków nieprzerwanie od 65 lat. Profil naszej działalności daje nam możliwość nie tylko oferować najlepsze na rynku gry hazardowe, lecz także pozwala na bycie największym mecenasem polskiego sportu i kultury narodowej. To dzięki naszym graczom kontynuujemy ścieżkę wzrostu we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Umocowanie prawne

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. realizuje monopol państwa w zakresie określonym w art. 5 ustawy o grach hazardowych. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z).

Totalizator Sportowy ma świadomość swojej wyjątkowej misji i realizuje ją, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju. W naszych działaniach pragniemy wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, kontynuując wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań i wciąż poszukując nowych ścieżek rozwoju. Efektem końcowym naszych starań jest przyrost gospodarczy, satysfakcja klientów i stabilne wsparcie dla polskiego sportu, kultury i inicjatyw społecznych.

O Totalizatorze Sportowym

Grupa Kapitałowa Totalizatora Sportowego

Totalizator Sportowy posiada także:
 • 0,26% akcji w spółce Totolotek S.A.
 • 47% udziałów w spółce ff Venture Capital Spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest fundatorem utworzonej w 2009 r. Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

O Totalizatorze Sportowym

Model tworzenia wartości

Działalność społeczna

FUNDUSZE CELOWE
dofinansowane z dopłat do gier liczbowych i loterii

Dowiedz się więcej…

MECENATY I PATRONATY
projekty, inicjatywy i instytucje wspierane ze środków własnych

Dowiedz się więcej…

SPONSORING
Polski Komitet Olimpijski

Dowiedz się więcej…

DZIAŁALNOŚĆ CSR/DOBROCZYNNA
pomoc w walce z COVID-19

Dowiedz się więcej…

Działalność biznesowa

PRODUKTY I USŁUGI
najwyższej jakości

Dowiedz się więcej…

dotLine

SIEĆ DYSTRYBUCJI
w 18 519 punktach sprzedaży naziemnej/SGA oraz kanale online

 

dotLine

SPRZEDAŻ
zgodna z zasadami Odpowiedzialnej Gry i standardem obsługi klienta

Dowiedz się więcej…

Rezultaty
 • Tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Totalizatora Sportowego
 • Oferowanie bezpiecznej rozrywki milionom dorosłych Polaków
 • Współpraca z dostawcami, która pozwala udoskonalić jakość usług Totalizatora Sportowego
 • Rozwój sportu, kultury narodowej, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
dotLine

Tworzenie wartości dla wszystkich grup interesariuszy Totalizatora Sportowego

O Totalizatorze Sportowym

Definicja kapitałów

Kapitał finansowy rozumiemy jako zasób funduszy, które pozyskujemy dzięki prowadzonej działalności biznesowej. Totalizator Sportowy ma w swoim posiadaniu środki finansowe, które pochodzą z działalności operacyjnej, jak również te pozyskiwane w toku finansowania. Dzięki tym zasobom materialnym Spółka otwiera się na nowe obszary biznesowe, prowadzi inwestycje, a także wspiera rozwój społeczeństwa na polach aktywności fizycznej czy kultury.

Stan kapitału na koniec 2020 roku:
Przychody ogółem: 16 484 287 495 zł
Dopłaty do gier liczbowych i loterii: 1 103 297 700 zł

Utalentowani i wykwalifikowani pracownicy Totalizatora Sportowego to siła napędowa Spółki. Ich umiejętności, kompetencje i predyspozycje składają się na kapitał całego przedsiębiorstwa, które czerpiąc z niego, przynosi korzyść reszcie społeczeństwa.

Siłę kapitału ludzkiego Totalizatora Sportowego najwyraźniej zaprezentował rok 2020, kiedy kolektorzy LOTTO i pracownicy Salonów gier na automatach, a także wspierające je siły sprzedażowe, wykonywali swoje obowiązki na pierwszej linii frontu – w bezpośrednim kontakcie z klientami. Działania, które rozpoczęły się wraz z marcem 2020 roku, wymagały od pracowników Totalizatora Sportowego elastyczności, odpowiedzialności i otwarcia na współpracę. Z perspektywy czasu wiemy, że te wysiłki przyniosły rezultaty i po raz kolejny pokazały, jak kluczowym zasobem Spółki są jej pracownicy.

To zasoby Totalizatora Sportowego oparte na wiedzy: pracowników, dostawców, partnerów innowacji i innych grup interesariuszy Spółki. Kapitał intelektualny to także nasze biznesowe know-how, ponieważ realizujemy monopol państwa w obszarze gier liczbowych, loterii pieniężnych, salonów gier na automatach poza kasynami gry i kasyna internetowego.


To dzięki kapitałowi intelektualnemu Totalizator Sportowy prowadzi swój biznes na najwyższym poziomie, a zdobyte na przestrzeni lat kompetencje i stałe poszerzanie horyzontów o najlepsze praktyki z branży pozwalają nam na dostarczanie Polakom rozrywki najwyższej jakości.

Składają się na niego aktywa trwałe, które pozwalają Totalizatorowi Sportowemu na prowadzenie działalności biznesowej. To przede wszystkim stale rozwijające się sieci wraz z ich wyposażeniem: sieć sprzedaży naziemnej LOTTO oraz sieć salonów gier na automatach.

To również cała infrastruktura wspierająca ich funkcjonowanie, systemy cyfrowe i centra technologiczne, a także budynki należące do Totalizatora Sportowego i sprzęt umożliwiający codzienne funkcjonowanie Spółki. Wszystkie te elementy tworzą materialną podstawę naszego biznesu.

18 519 punktów sprzedaży
522 Salony gier na automatach
Wartość aktywów trwałych: 572 184 672,59 zł

Totalizator Sportowy działa na rzecz polskiego społeczeństwa nieprzerwanie od 65 lat. Od dekad budujemy relacje oparte na zaufaniu do naszych marek i oferowanych usług, a nasze punkty sprzedaży są trwałym elementem polskiego krajobrazu. Kapitał społeczny to jednak dużo więcej niż nasza relacja z klientami Totalizatora Sportowego. To działania na rzecz naszej misji społecznej, która polega m.in. na wspieraniu finansowym sportu, świata kultury i profilaktyki uzależnień oraz inicjatyw społecznych.

Nieocenionym wsparciem w realizacji tych ambitnych planów aktywizujących Polaków na wielu polach jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Za jej sprawą od ponad dekady kreujemy społeczeństwo otwarte na wyzwania, pełne energii i zmotywowane do dalszego rozwoju. W 2020 roku kapitał społeczny Totalizatora Sportowego wybrzmiał szczególnie: podczas pandemii mieliśmy możliwość niesienia pomocy tam, gdzie była najbardziej potrzebna, wspieraliśmy placówki medyczne darowiznami pieniężnymi i rzeczowymi, a także walczyliśmy z fizycznymi i psychicznymi skutkami pandemii.

Kapitał naturalny postrzegamy jako wpływ Totalizatora Sportowego na przyrodę. Czujemy się zobowiązani do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez nas działalności. Jak w przypadku każdego biznesu, wiąże się ona z codziennym zużyciem wody, energii, papieru w użytkowanych obiektach oraz z korzystaniem z transportu i zużyciem paliw. Mamy tez świadomość uczestnictwa w procesie zużycia zasobów naturalnych przez naszych dostawców.

W 2020 roku kładliśmy nacisk na realizację założeń zrównoważonego rozwoju tam, gdzie było to możliwe w kontekście bezprecedensowej sytuacji pandemii. Nasi pracownicy w znacznie większym niż dotychczas stopniu pracowali zdalnie, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia surowców. Wierzymy, że podobny skutek przyniosła inicjatywa wewnętrzna Cyfrowe Miejsce Pracy. Korzystając z dostępnych kanałów komunikacji wewnętrznej, oddaliśmy platformę pracownikom, którzy chcą dzielić się swoimi postawami ekologicznymi z kolegami z pracy. Nasz cel to dalsze powiększanie zasobów kapitału naturalnego na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi.

O Totalizatorze Sportowym

Matryca istotności

Totalizator Sportowy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się szerokim zakresem zagadnień osadzonych w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności. W świetle zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiska biznesowego, Totalizator Sportowy identyfikuje istotne kwestie, które traktuje priorytetowo.

Aby móc określić daną kwestię jako istotną, stworzono kompleksową listę zagadnień, którym przyznano ocenę ilościową w dwóch aspektach, „zainteresowanie interesariuszy zewnętrznych” oraz „zainteresowanie interesariuszy wewnętrznych”. Obie te grupy poproszono o opinie na temat istotności wskazanych zagadnień. Ze względu na pandemię ankiety zostały przeprowadzone w formule online.

Interesariusze spółki w 2020 roku:
media (ogólnopolskie, lokalne i online), firmy technologiczne i informatyczne, społeczności lokalne, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz jej beneficjenci, Skarb Państwa, kolektorzy (prawni, fizyczni), pracownicy, Ministerstwo Sportu, Rada Nadzorcza, klienci, mieszkańcy i sąsiedzi Toru Wyścigów Konnych Służewiec, dostawcy i kontrahenci, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, liderzy opinii, Krajowa Administracja Skarbowa, World Lottery Association, European Lotteries, związki zawodowe.

Totalizator Sportowy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się szerokim zakresem zagadnień osadzonych w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności. W świetle zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiska biznesowego, Totalizator Sportowy identyfikuje istotne kwestie, które traktuje priorytetowo.

Aby móc określić daną kwestię jako istotną, stworzono kompleksową listę zagadnień, którym przyznano ocenę ilościową w dwóch aspektach, „zainteresowanie interesariuszy zewnętrznych” oraz „zainteresowanie interesariuszy wewnętrznych”. Obie te grupy poproszono o opinie na temat istotności wskazanych zagadnień. Ze względu na pandemię ankiety zostały przeprowadzone w formule online.

Interesariusze spółki w 2020 roku:
media (ogólnopolskie, lokalne i online), firmy technologiczne i informatyczne, społeczności lokalne, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz jej beneficjenci, Skarb Państwa, kolektorzy (prawni, fizyczni), pracownicy, Ministerstwo Sportu, Rada Nadzorcza, klienci, mieszkańcy i sąsiedzi Toru Wyścigów Konnych Służewiec, dostawcy i kontrahenci, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, liderzy opinii, Krajowa Administracja Skarbowa, World Lottery Association, European Lotteries, związki zawodowe.

 

 

O Totalizatorze Sportowym

Ład korporacyjny

Zarząd

Zarząd Totalizatora Sportowego definiuje kierunek rozwoju Spółki i czuwa nad procesem realizacji strategii. Dzięki działaniom poszczególnych członków Zarządu, jak również pracy zespołowej, Totalizator Sportowy buduje swoją wartość jako przedsiębiorstwo i jednocześnie największy mecenas sportu i kultury w Polsce.

Od 1 października 2020 roku funkcjonuje Zarząd IX kadencji w następującym składzie:

Olgierd Cieślik

Prezes Zarządu
Nadzoruje doradców i pełnomocników Zarządu oraz: Obszar Zarządzania Strategicznego, Obszar Wsparcia, Obszar E-commerce.

Magdalena Kopka - Wojciechowska

Członek Zarządu
Nadzoruje Obszar Sprzedaży, Produktów i Marketingu.

Stanisław Grabiec

Członek Zarządu
Nadzoruje Obszar Operacyjny.

Bogdan Pukowiec

Członek Zarządu
Nadzoruje Obszar Finansów, Zakupów i Inwestycji Kapitałowych, Obszar Służewiec, Obszar Utrzymania i Logistyki.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku Zarząd pełnił obowiązki w składzie:

 • Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu
 • Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Zarządu
 • Bogdan Pukowiec – Członek Zarządu
 • Grzegorz Sołtysiński – Członek Zarządu (pełnił funkcję do dnia 30 września 2020 roku)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, reprezentowanym przez 3 przedstawicieli Skarbu Państwa oraz 2 przedstawicieli załogi. Jej skład uległ zmianie na przestrzeni 2020 roku, co zostało odpowiednio odnotowane w poniższym zestawieniu.
 • Magdalena Przybysz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Ryszard Madziar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 14 lutego 2020 roku)
 • Wojciech Śliż – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 14 lutego 2020 roku)
 • Stanisław Grabiec – Członek Rady Nadzorczej (do 30 września 2020 roku)
 • Edward Sidoruk – Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Nadzorczej (od 1 października 2020 roku)
O Totalizatorze Sportowym

Compliance i etyka

Totalizator Sportowy prowadzi aktywne działania zmierzające do budowania i rozwoju kultury organizacyjnej opartej o etykę i wyznawane przez Spółkę wartości. W tym celu opracowaliśmy Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, który wskazuje standardy obowiązujących zachowań.

Z okazji wejścia w życie Kodeksu etyki 30 września 2020 roku pracownicy Spółki mogli wziąć udział w Compliance & Ethics Day – wydarzeniu prezentującym Kodeks etyki oraz jego praktyczny wymiar w codziennej pracy. Gościem specjalnym wydarzenia był Witold Bańka, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Compliance & Ethics Day miał wyjątkową formułę, bowiem zarówno panel dyskusyjny, jak i prezentacja Kodeksu etyki odbyły się w formie wydarzenia online, emitowanego na żywo dla wszystkich pracowników Spółki. W jego trakcie pracownicy mogli między innymi wziąć udział w konkursie poprzez ułożenie hasła konkursowego ze słów pojawiających się na ekranie podczas panelu i prezentacji.

Wraz z wdrożeniem Kodeksu etyki powołano również nową funkcję rzecznika etyki – dedykowanego pracownika Zespołu Compliance i Legislacji Wewnętrznej, który jest osobą kontaktową dla pracowników Totalizatora Sportowego, służy pomocą
w rozwiązywaniu wątpliwości o charakterze etycznym, zachęca do dialogu i wzajemnego szacunku oraz przedstawia rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjają rozwojowi kultury etycznej w Grupie Kapitałowej Totalizatora Sportowego.

Kodeks etyki stanowi aktualizację obowiązującego od 2014 roku Kodeksu Dobrych Praktyk.

W Grupie Kapitałowej Totalizatora Sportowego funkcjonuje kompleksowy system zarządzania zgodnością (compliance management system), oparty na normie ISO 19600 Compliance Management Systems, którego celem jest zapewnienie zgodności działania Grupy z prawem, standardami etycznymi i normami postępowania. W ramach systemu zarządzania zgodnością prowadzone są między innymi szkolenia dla pracowników, jak również szeroko zakrojona komunikacja i inicjatywy dotyczące zagadnień etyki i compliance.

Od 2017 roku działa w Spółce Bezpieczny Adres – system sygnalizowania nieprawidłowości, który umożliwia anonimowe zgłoszenia i konsultacje w wyżej omawianych obszarach. Chcemy, by każdy pracownik Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego czuł się w miejscu pracy bezpiecznie i komfortowo.

O Totalizatorze Sportowym

Zarządzanie ryzykiem

Prowadzona przez Totalizator Sportowy działalność biznesowa wiąże się nie tylko z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa, lecz także z naturalnym występowaniem ryzyka charakterystycznego dla naszej branży. Na co dzień dokładamy wszelkich starań, by potencjalne zagrożenia w żaden sposób nie zaburzyły funkcjonowania Totalizatora Sportowego. Wśród obszarów wymagających szczególnej uwagi i zdefiniowanych jako kluczowe w 2020 roku znalazły się poniższe zagadnienia.

Kryzys zdrowotny utrzymujący się przez większość minionego roku wpływał na liczne obszary działalności Totalizatora Sportowego. Koronawirus wymusił zmiany w modelu dystrybucji i sprzedaży produktów oraz usług Spółki. Wymagane było dostosowanie sieci sprzedaży naziemnej do obowiązujących restrykcji oraz aktywne promowanie kanałów online.

Mając na uwadze dobro naszych pracowników, w okresie pandemii konieczne było zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa siłom sprzedażowym pracującym bezpośrednio
z klientami, a także zadbanie o komfortowe warunki pracy pracowników biurowych.

W kwestiach związanych ze społeczną działalnością Totalizatora Sportowego przez cały rok 2020 potrzebna była elastyczność w zakresie nawiązanych przed pandemią partnerstw
i zaplanowanych działań.

Ocena jego ryzyka stanowi podstawę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. W Spółce funkcjonuje zespół ds. ryzyka bezpieczeństwa informacji, który cyklicznie dokonuje stosownych analiz. Istotą oceny ryzyka jest zbadanie następstw biznesowych ewentualnej utraty dostępności, integralności lub poufności informacji, oraz ich wpływu na działanie Spółki, w tym realizację celów biznesowych.

Oceny kontekstu biznesowego takiego zdarzenia dokonuje się przez pryzmat następujących czynników: jakość usług oferowanych przez Spółkę, wpływ na działanie Spółki
(a w szczególności na realizację celów), wpływ na zaufanie i wizerunek, zgodność z wymogami prawnymi czy konsekwencje finansowe. Wpływ na biznes jest rozpatrywany w ujęciu skutków bezpośrednich, a także skutków pośrednich odnoszących się do całej działalności Totalizatora Sportowego.

Wystąpienie przerw w dostawach może zakłócić sprawność operacyjną przedsiębiorstwa. Dzięki udanej współpracy z partnerami i opracowanym planom ciągłości biznesowej działalność Totalizatora Sportowego w trakcie pandemii nie uległa zaburzeniom. Nadal będziemy dokładać wszelkich starań, by regularnie szacować ryzyko wystąpienia tego typu zakłóceń.

Utrzymanie sprawności operacyjnej, w tym rozwiązań technologicznych, jest przedmiotem stałej dbałości Spółki w zakresie kluczowych systemów gamingowych i korporacyjnych. Są one poddawane nieustannej ewaluacji i w miarę potrzeby dostosowywane do możliwości wystąpienia ryzyk. Stabilność platformy służy wzmocnieniu satysfakcji użytkowników online.

W związku z dynamicznym wzrostem liczby graczy online – na platformie lotto.pl oraz w Total Casino – Totalizator Sportowy udoskonala rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ochronę ich danych wrażliwych. Monitorowanie tego obszaru i szacowanie ryzyka naruszenia jego zabezpieczeń jest kluczowe dla dalszego rozwoju kanału internetowego, który musi legitymować się najwyższym stopniem bezpieczeństwa cyfrowego. W 2020 roku dbaliśmy również o zwiększenie świadomości pracowników
co do zagrożeń w tej dziedzinie.

Możliwość wystąpienia zmian w regulacjach prawnych definiujących zakres i możliwości prowadzonej przez Totalizator Sportowy działalności jest stale brana pod uwagę przy szacowaniu ryzyka. W ograniczaniu tego zagrożenia pomagają wdrożenia z zakresu compliance i staranne przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Utrzymanie standardów bezpiecznej rozrywki przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności produktów i usług to wyzwanie, przed którym nieustannie staje Totalizator Sportowy.
W naszej działalności bezkompromisowo stawiamy na ochronę graczy: prowadzimy otwartą politykę informacyjną wobec ryzyka związanego z nadużywaniem oferowanej przez nas rozrywki, stosujemy właściwe oznakowanie produktów i usług, oferujemy mechanizmy pozwalające na ograniczenie problematycznych zachowań.

Aspektem niezbędnym przy kontynuowaniu działalności Totalizatora Sportowego jest utrzymanie zainteresowania produktami Spółki wśród pełnoletnich osób przebywających na terenie Polski. Stałe wzbogacanie oferty i wychodzenie naprzeciw potrzebom graczy,
w zakresie produktowym i nie tylko, jest odpowiedzią przedsiębiorstwa na ryzyko wystąpienia spadku sprzedaży. To dzięki bogactwu naszej oferty klienci wciąż chętnie odwiedzają kolektury LOTTO, Salony gier na automatach, a także korzystają z naszych platform internetowych i aplikacji mobilnych.

O Totalizatorze Sportowym

Nasza misja

Wielokrotnie powtarzamy, że Wygrywamy Razem. W Totalizatorze Sportowym kierujemy się przekonaniem, że nasza misja musi opierać się na trzech obszarach, które dotykają kluczowych aspektów działalności Spółki.

Misja produktowa

Oferujemy Klientom bezpieczną rozrywkę, najwyższe wygrane na rynku i przeznaczanie największych środków na wygrane w grach dostępnych w Polsce.

Misja ekonomiczna

Maksymalizujemy wpływy do Skarbu Państwa
z działalności objętej monopolem przy najwyższej możliwej stopie zwrotu dla Klientów i efektywności w obszarze pozostałych kosztów.

Misja społeczna

Nieustannie zapewniamy możliwości rozwoju naszym pracownikom, społecznościom sportowców zawodowych
i amatorów, przedstawicielom świata kultury
i sektora pozarządowego.

#WygrywamyRazem

Wygrywamy Razem, bo niezależnie od tego, kto wygrywa w grach, zwycięzcami mogą czuć się wszyscy Polacy. Grając w gry LOTTO, wspierają polski sport i kulturę, w tym budowę obiektów sportowych i kulturalnych. Natomiast korzystając z kasyna internetowego czy Salonów gier na automatach, przyczyniają się do zwalczania szarej strefy gier hazardowych.

Nasze wartości

Nasze wartości​

Na tożsamość Totalizatora Sportowego składa się siedem wartości, które definiują kulturę organizacyjną Spółki, mają wpływ na jej strategię biznesową i postawy pracownicze. Dzięki nim Totalizator Sportowy buduje przyjazne miejsce pracy i jest zaufanym partnerem biznesowym.

O Totalizatorze Sportowym

Nasze innowacje przynoszą rezultaty
Strategia

Totalizator Sportowy znajduje się na końcowym etapie realizacji aktualnej strategii biznesowej. W 2020 roku definiował ją przede wszystkim rozwój nowych obszarów, które wdrażaliśmy w kontekście wyjątkowo zmiennej sytuacji gospodarczej i społecznej. Nasza działalność została dotknięta globalną pandemią jak każdy inny biznes na świecie, ale udało nam się utrzymać na ścieżce wzrostu. W bardziej wymagających warunkach, w obliczu niepewności, stale trzymając rękę na pulsie – kontynuowaliśmy założenia strategii ogłoszonej w 2017 roku, choć jej horyzont czasowy wymagał aktualizacji.

Kiedy w 2018 roku rozpoczęliśmy realizację monopolu państwa w zakresie kolejnych obszarów rynku hazardowego, plan działania przewidywał szereg przedsięwzięć, które miały doprowadzić Totalizator Sportowy do celu – wdrożenia nowych platform, nowych produktów i nowych usług przy jednoczesnym udoskonalaniu rozwiązań, które już wówczas sprawnie funkcjonowały. Rok 2020 to według wcześniejszych założeń ostatni rok obowiązywania strategii na ten ważny czas, ale w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków prowadzenia działalności biznesowej, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązującej strategii do końca 2021 roku.

Trzymamy się założeń, które w ciągu minionych czterech lat przyniosły nam tak wiele powodów do dumy. Nadal opieramy się na trzech założeniach strategicznych, które wyznaczają pożądany kierunek rozwoju Totalizatora Sportowego. Jednocześnie dostosowaliśmy je do wahań, jakie przyniósł 2020 rok. Filar Klient w centrum uwagi przypominał nam, że w czasie pandemii oczekwiania i nawyki graczy uległy zmianom, dlatego mocno stawialiśmy na rozwój rozwiązań mobilnych czy usprawnienie płatności bezgotówkowych w sieci naziemnej. Idea doskonałości operacyjnej przyświecała nam stale, gdy ulepszaliśmy procesy wewnętrzne i zewnętrzne, tak aby świadczyć usługi w najbardziej efektywny sposób, pracując zdalnie i mierząc się ze wszystkimi wyzwaniami tego stanu. Nowe rynki gamingowe to nadal otwarty rozdział, który w 2020 roku przyniósł nie tylko nowe gry w portfolio LOTTO, kolejne tytuły w kasynie online i Salonach gier na automatach, lecz także dotąd nieznane produkty w ofercie internetowej. Więcej o naszych produktach można przeczytać na stronach 34-39.

Klient
w centrum uwagi

Doskonałość
operacyjna

Nowe rynki
gamingowe

O Totalizatorze Sportowym

Ku dalszej digitalizacji
Wizja

W perspektywie 2021 roku największym wyzwaniem technologicznym i biznesowym będzie wdrożenie nowej platformy do zarządzania sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych w kanale stacjonarnym oraz internetowym. W 2020 roku wyłoniono dostawcę nowego systemu. Dzięki planowanym wdrożeniom nowych rozwiązań technologicznych klienci LOTTO odczują różnicę w ich użytkowaniu: będą mogli liczyć na większą wygodę i wyższą jakość oferowanych usług, zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży sieci LOTTO, jak i na platformach internetowych.

Mamy świadomość, że obecne czasy wymagają od nas jeszcze bardziej wzmożonej uwagi i szybkiego reagowania.
W realizacji obrazu firmy, jaką chcemy być w perspektywie długoterminowej (za 10-20 lat), nadal kierujemy się wypracowanymi filarami naszej wizji:

Chcemy, by Klienci wybierali gry Totalizatora Sportowego, wiedząc, że angażujemy się we wspieranie sportu, kultury, sektora pozarządowego oraz walkę z szarą strefą na rynku hazardowym.

Będziemy wyznaczać międzynarodowe trendy w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów zamiast za nimi podążać.

Mamy ambicję być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszych pracowników.

W minionym roku kontynuowaliśmy nasze wsparcie dla sportu, kultury i sektora pozarządowego, dbaliśmy o dynamiczny rozwój portfolio produktów, a zaangażowanie pracowników w trudnym dla wszystkich okresie dało nam wiele powodów do dumy. Mamy przekonanie, że obrana ścieżka rozwoju pozwala nam z każdym dniem umacniać poszczególne filary powyższej wizji. Najbliższy horyzont czasowy opierać się będzie na podtrzymywaniu wypracowanych rozwiązań z uwzględnieniem bezprecedensowej nowej rzeczywistości, która dotyka całe otoczenie rynkowe od marca 2020 roku.

Rok 2020 to także jeszcze jedna inicjatywa, która może znacząco rzutować na kierunek rozwoju Totalizatora Sportowego. W grudniu uruchomiliśmy fundusz ffVC Tech and Gaming we współpracy z PFR Ventures, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz polsko-amerykańskim zespołem zarządzającym funduszem (ff Venture Capital). Celem funduszu jest pomoc w rozwoju spółek technologicznych znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju oraz równoczesne poszukiwanie ciekawych rozwiązań technologicznych na rynku. Strategia inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie środków w startupy

z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech przeznaczonych zostanie do 100 mln zł, z czego 47 mln zł z pieniędzy Totalizatora Sportowego. Dla Totalizatora Sportowego to nowy rozdział we wdrażaniu produktów i usług dostarczanych przez młode innowacyjne firmy, w tym polskie startupy. 

O Totalizatorze Sportowym

Partnerstwa

W Komitecie Wykonawczym European Lotteries zasiada Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

World Lottery  Association

World Lottery  AssociationW Radzie inicjatywy zasiada Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Koalicja Rzeczników Etyki powołana w ramach programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”

Od 2018 roku jesteśmy sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Agendy 2030, w ramach której działamy na rzecz osiągnięcia poniższych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ponadto od 2012 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności.

O Totalizatorze Sportowym

Nagrody

Styczeń

 • Wyróżnienie za wspieranie Polskiego Ruchu Olimpijskiego z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Luty

 • Polish Gaming Aces, Firma Roku, nagroda za przeprowadzenie olbrzymiej transformacji, dzięki czemu obecnie spółka uznawana jest za firmę technologiczną
 • Polish Gaming Aces, Prezes Roku, nagroda dla Olgierda Cieślika, Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego m. in. za przeprowadzanie firmy przez trudny proces transformacji technologicznej oraz znaczący rozwój Spółki w każdej gamie produktów – zarówno online’owych, jak i tych z sieci retail
 • Grand Prix Polish Gaming Aces, nagroda za działalność na rynku e-commerce

Maj

 •  MP Power Awards®, nagroda MP POWER VENUE w kategorii Miejsce eventowe dla Toru Wyścigów Konnych Służewiec

Czerwiec

 • Innovation 2020, nagroda BRĄZOWE INNOVATIONS za FORMATY MEDIOWE/REKLAMOWE w kategorii „Innowacyjne Media” za kampanię Lotteria Świąteczna LOTTO – Smart Image (wykorzystanie sztucznej inteligencji)
 • Techno Biznes 2020, 2. miejsce w kategorii Przemysł 4.0 w konkursie Lider 2019 zorganizowanym przez Gazetę Bankową za skalę przedsięwzięcia transformacji cyfrowej
 • Nagrody Gospodarcze Polskiego Radio S.A., I miejsce w kategorii „Przełomowe rozwiązanie” za wprowadzenie mobilnych rozwiązań pozwalających uczestniczyć w grach bez wychodzenia z domu

Lipiec

 • Konkurs Golden Arrow organizowany przez wydawcę miesięcznika Media Marketing Polska (MMP) i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, wyróżnienie w kategorii „Marketing w czasach pandemii” dla kampanii #MilionySposobówNaNudę

Wrzesień

 • Nagrody Sportu i Biznesu DEMES 2019, przyznany tytuł SPONSOR SPORTU dla marki LOTTO oraz nominacja w kategorii esport

Listopad:

 • Wyróżnienie godłem „Friendly Workplace 2020” oraz Nagroda Specjalna przyznana przez redakcję portalu MarkaPracodawcy.pl
 • Złoty Laur Super Biznesu w kategorii CSR przyznany m. in za zdobycie certyfikatu Responsible Gaming. Przestrzeganie najwyższych światowych standardów Odpowiedzialnej Gry zostało poświadczone przez World Lottery Association oraz European Lotteries.

Grudzień:

 • Brązowy BohaterON w kategorii FIRMA przyznany m.in. za wspieranie licznych inicjatyw promujących dziedzictwo narodowe, kulturalne i historyczne Polski, w tym za mecenat nad obchodami 75. i 76. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz filmem „Legiony”.
O Totalizatorze Sportowym

Dane finansowe

Bożena Pałasz

Dyrektor Departamentu Rachunkowości Finansowej

W sprawozdaniu finansowym prezentowane są zbiorcze dane za roczne okresy działalności Spółki, według określonych z góry, czytelnych dla użytkownika kategorii. Zwykle prezentowane są w ujęciu porównawczym z tak samo grupowanymi danymi z roku ubiegłego. Wyglądają imponująco, zwłaszcza jeżeli pokazują wzrost sprzedaży, dobre wyniki, rosnące strumienie pieniężne kierowane bezpośrednio lub pośrednio do budżetu państwa. Warto sobie jednak w tym miejscu uświadomić, że dane te zostały zebrane z setek milionów zakładów zawartych przez graczy za pośrednictwem Internetu lub bezpośrednio w kolekturach czy salonach gier na automatach. Strumienie pieniędzy zostały podzielone zgodnie z regulaminami gier pomiędzy setki tysięcy szczęśliwych graczy. Inne zaś zostały odprowadzone do budżetu w formie różnego typu podatków i obciążeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazane kontrahentom za wykonane usługi, pracownikom jako wynagrodzenie za ich pracę. Ogromu zaangażowanych zasobów i pracy jaką wkłada Spółka w wytworzenie wyniku nie widać bezpośrednio z samych danych liczbowych.

Z tego powodu interesariuszom, oprócz niniejszego raportu, polecamy w zależności od ich potrzeb lekturę Informacji dodatkowej, stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego oraz zawierającego ocenę działalności z punktu widzenia Zarządu Sprawozdania

z działalności (obydwa dokumenty publikowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z pełnym sprawozdaniem finansowym).

Bezpośrednia wartość ekonomiczna w roku20192020
Przychody ogółem9 974 074 993,6015 406 865 474,67
przychody ze sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych5 307 604 050,275 290 873 504,21
przychody z pozostałych gier hazardowych4 573 096 528,1210 076 888 769,62
przychody z pozostałej sprzedaży12 135 611,9513 227 520,73
wynik na pozostałej działalności operacyjnej59 895 024,2217 774 920,21
wynik na działalności finansowej21 343 779,048 100 759,90
Koszty operacyjne 788 081 739,11816 197 368,40
Podatki i opłaty1 093 547 617,311 196 242 145,74
Koszty wygranych w grach liczbowych i loteriach pieniężnych3 041 322 214,413 084 052 791,61
Koszty wygranych w pozostałych grach hazardowych4 371 572 617,929 681 292 517,19
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 345 322 698,80392 985 638,58
Płatności na rzecz państwa 63 279 757,0044 420 953,00
Wartość ekonomiczna zatrzymana (zysk finansowy netto)270 948 349,05191 674 060,15
Inwestycje społeczne (wsparcie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Polskiej Fundacji Narodowej)15 150 000,0038 432 544,30
Wpłata z zysku od jednostek Skarbu Państwa 40 231 050,0027 654 207,00
Dywidendy na rzecz Skarbu Państwa122 000 000,0040 000 000,00
Odpis z zysku na Fundusz Dróg Samorządowych 14 438 198,0020 115 525,00
Dopłata do gier liczbowych i loterii pieniężnych, w tym:1 101 023 321,001 103 297 700,00
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 825 767 490,75827 473 275,00
Fundusz Promocji Kultury220 204 664,20220 659 540,00
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego44 040 932,8444 131 908,00
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych11 010 233,2111 032 977,00
Kapitalizacja – długoterminowe zadłużenie, w tym:210 984 522,77240 322 172,22
zobowiązania z tytułu wygranych183 887 605,66215 951 341,98
zobowiązania finansowe13 616 882,4513 242 512,70
inne zobowiązania długoterminowe13 480 034,6611 128 317,54
Kapitał podstawowy279 142 000,00279 142 000,00
Kapitał zapasowy203 158 720,88203 158 720,88
Kapitał rezerwowy368 578 840,31509 184 820,36
Dane uzupełniające20192020
Aktywa trwałe459 956 924,47572 184 672,59
Aktywa obrotowe1 364 192 679,161 353 064 286,29
Suma bilansowa1 824 149 603,631 925 248 958,88

Czytaj dalej lub wróć do poprzedniego rozdziału