Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pracownicy oraz współpracownicy Totalizatora Sportowego są w szczególny sposób przygotowani do odpowiedzialnej sprzedaży produktów marki LOTTO. W latach 2017 – 2018 spółka kontynuowała działania w obszarze szkoleń z zakresu odpowiedzialnej gry. 

W raportowanym okresie przeszkolono około 46 300 osób. Sprzedawcy są zobowiązani do znajomości przepisów ogólnych oraz wewnętrznych obowiązujących w spółce. Szkolenia obejmują obszary związane z grą. Do sprzedawców są kierowane komunikaty dotyczące bezpieczeństwa gry oraz zmian odnośnie regulacji prawnych – służy temu zarówno wewnętrzna witryna Intranet, jak i dedykowane sprzedawcom pismo „Biuletyn kolektora”. W każdym punkcie sprzedaży jest również dostępny „Podręcznik kolektora”. Dla graczy natomiast dostępne są regulaminy wszystkich gier, zatwierdzone przez właściwego ministra, sprawującego nadzór nad spółką. 

Od 2012 roku Totalizator Sportowy prowadzi projekt audytów Tajemniczy klient. Od tego czasu zrealizowano ponad 60 000 audytów. W roku 2017 przeprowadzono 10 000 audytów, a w roku 2018 przeprowadzono ponad 6 000 audytów w kolekturach sieci własnej oraz prawnych i sieciowych Totalizatora Sportowego. Audytorzy sprawdzali punkty sprzedaży LOTTO przede wszystkim w zakresie stosowania Standardu Obsługi Klienta oraz weryfikowali obecność bieżącej kampanii promocyjnej i sposobu ekspozycji materiałów promocyjnych. Ważnym elementem każdego audytu jest także weryfikacja stosowania zasad bezpiecznej gry – a zwłaszcza sprawdzenie, czy sprzedawcy weryfikują wiek młodych klientów.

Standard Obsługi Klienta (SOK) pełni ważną funkcję w pracy sprzedawców. Z badania zrealizowanego wśród kolektorów wynika, że ich zdaniem SOK zapewnia podobny sposób obsługi w różnych kolekturach i buduje przekonanie o profesjonalnej obsłudze. Większość sprzedawców zgadzała się też z tym, że SOK pozwala klientom lepiej zapoznać się z ofertą LOTTO.

W raportowanym okresie nie odnotowano żadnych incydentów bezpieczeństwa w obszarze naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych. Do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) nie wpłynęła również w tym okresie żadna skarga dotycząca niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.

 

Aida Bella, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego

Lata 2017-2018 były dla Totalizatora Sportowego czasem wielkich zmian, które zainicjowała nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Dzięki nim spółka mogła rozpocząć działalność w całkiem nowych obszarach rynku gamingowego. To pierwsze w historii tak poważne rozszerzenie kompetencji i możliwości Totalizatora Sportowego. Co oczywiste, nowe zadania wymagały jeszcze większej uwagi poświęconej standardom bezpieczeństwa graczy. Z myślą o nich będziemy wdrażać nową, rozbudowaną strategię firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Zależy nam na tym, żeby każde działanie było nie tylko nakierowane na bezpieczeństwo klientów, ale miało też szeroki i trwały wymiar społeczny. Nasz wkład w rozwój sportu i kultury jest tego najlepszym przykładem.

Bezpieczna rozrywka

Działania realizowane w ramach Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnej Gry są kontynuowane i rozwijane. Dbamy o to, aby stale monitorować i aktualizować strategię. 

w 2017 roku przeprowadzono pełny audyt zewnętrzny potwierdzający, że spółka w sposób świadomy prowadzi działania i realizuje założenia branży w zakresie odpowiedzialnej gry; organizacje branżowe przyznały spółce po raz kolejny Certyfikat Responsible Gaming.

Odpowiedzialna Gra jest prowadzona od 2010 roku i dotyczy różnych obszarów działalności spółki – projektowania gier, reklamy, badań. 

Odpowiedzialna gra

Odpowiedzialna Gra to jeden z elementów Polityki Zrównoważonego Rozwoju spółki, konsekwentnie kontynuowany i rozwijany od 2010 r. Powstał w oparciu o najlepsze praktyki organizacji branżowych takich jak The European State Lotteries and Toto Association oraz World Lottery Association. Dbamy, aby działania te obejmowały całe portfolio spółki.

Odpowiedzialna Gra to zobowiązanie, jakie Totalizator Sportowy realizuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych; to także działania, jakie spółka dobrowolnie przyjmuje na siebie w tym zakresie. Oprócz zakazu sprzedaży produktów osobom niepełnoletnim organizujemy szkolenia z zakresu Odpowiedzialnej Gry dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców spółki. Określiliśmy zasady reklamy i działań marketingowych, które zawierają szereg wykluczeń dotyczących podejmowanych przez nas działań w tym zakresie. Współpracujemy z ekspertami z dziedziny uzależnień od hazardu i sięgamy po ich opinię. Dostarczamy graczom informację o zagrożeniach i konsekwencjach, jakie może nieść za sobą nadmierne korzystanie z hazardu oraz informacje gdzie można znaleźć pomoc, gdy gra wymknie się spod kontroli.

Wszystkie te działania wspiera powołana w 2009 roku fundacja korporacyjna, do jej zadań należy badanie zjawiska gry i hazardu, które realizowane są przez niezależne ośrodki we współpracy z ekspertami. 

Wygrywamy razem

Odpowiedzialna Gra to jeden z elementów Polityki Zrównoważonego Rozwoju spółki, konsekwentnie kontynuowany i rozwijany od 2010 r. Powstał w oparciu o najlepsze praktyki organizacji branżowych takich jak The European State Lotteries and Toto Association oraz World Lottery Association. Dbamy, aby działania te obejmowały całe portfolio spółki.

Odpowiedzialna Gra to zobowiązanie, jakie Totalizator Sportowy realizuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych; to także działania, jakie spółka dobrowolnie przyjmuje na siebie w tym zakresie. Oprócz zakazu sprzedaży produktów osobom niepełnoletnim organizujemy szkolenia z zakresu Odpowiedzialnej Gry dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców spółki. Określiliśmy zasady reklamy i działań marketingowych, które zawierają szereg wykluczeń dotyczących podejmowanych przez nas działań w tym zakresie. Współpracujemy z ekspertami z dziedziny uzależnień od hazardu i sięgamy po ich opinię. Dostarczamy graczom informację o zagrożeniach i konsekwencjach, jakie może nieść za sobą nadmierne korzystanie z hazardu oraz informacje gdzie można znaleźć pomoc, gdy gra wymknie się spod kontroli.

Wszystkie te działania wspiera powołana w 2009 roku fundacja korporacyjna, do jej zadań należy badanie zjawiska gry i hazardu, które realizowane są przez niezależne ośrodki we współpracy z ekspertami. 

Kornel Eljaszewicz, Dyrektor Departamentu Partnerstw i Eventów

Działania Totalizatora Sportowego w obszarze sponsoringu i partnerstw są formą komunikacji z naszymi klientami na innych płaszczyznach niż ta, którą zakłada nasza podstawowa działalność. Nasi klienci są w różnym wieku, mają różne potrzeby i oczekiwania. Wybierając projekty, w które się angażujemy zawsze bierzemy pod uwagę dotarcie do szerokich grup odbiorców i zaspokojenie ich oczekiwań. Zgodnie z naszą misją przede wszystkim angażujemy się w projekty sportowe i kulturalne. Zarówno te bliższe klientowi, dziejące się lokalnie, jak i te, które są bliskie każdemu Polakowi, jak choćby wieloletnie wsparcie Totalizatora Sportowego dla polskiej piłki nożnej czy ruchu olimpijskiego. Jesteśmy też świadomi tego, że dla rozwoju każdej społeczności konieczna jest inwestycja w kulturę – i to również tę z najwyższej półki, stąd już od wielu lat wspieramy festiwale muzyki poważnej, które mają międzynarodową rangę. Należy też pamiętać o naszym zaangażowaniu w oba te obszary w formie przekazywania środków z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych.

Raportowany okres był dla działalności spółki i jej rozwoju czasem szczególnym. Nowe możliwości biznesowe generują nowe potrzeby komunikacyjne i realizowanie aktywności budujących wizerunek spółki i jej nowych marek, w tym wzmacniania przekazu o ciągłym wspieraniu sportu i kultury oraz innych prowadzonych działań CSR. Wyjątkowy był też rok 2018, który obfitował w wydarzenia społeczne, związane z pamięcią historyczną i dziedzictwem narodowym, a szczególnie z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd szczególnie istotne znaczenie miały realizowane działania partnerskie i sponsoringowe.

W ramach projektów partnerskich w raportowanym okresie kontynuowana była linia komunikacyjna „LOTTO Gramy dla sportu i kultury”. W dalszym ciągu umacniany był wizerunek marki parasolowej LOTTO jako nowoczesnego i odpowiedzialnego lidera na rynku rozrywki. Spójne działania eventowe budowały rozpoznawalny, bliski, przyjazny wizerunek marki LOTTO jako tej, która zapewnia rozrywkę, zmienia życie Polaków, pozwala spełniać marzenia, działa odpowiedzialnie społecznie oraz wspiera rozwój sportu i kultury. 

Poza wsparciem pośrednim poprzez fundusze celowe, Totalizator Sportowy angażuje środki, realizując, poza projektami z obszaru sportu, wiele projektów z obszaru kultury masowej, wysokiej i społecznej zarówno o charakterze ogólnopolskim jak i lokalnym.

Razem dla sportu

„Tour de Pologne to nie tylko impreza sportowa, ale też wizytówka Polski na świecie. Od lat staramy się łączyć rywalizację na najwyższym światowym poziomie z pokazywaniem naszego kraju jako nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się państwa, które ma wiele do zaoferowania. Staramy się też promować aktywny tryb życia i aktywizować Polaków. Dzięki takim partnerom jak Totalizator Sportowy możemy spełniać wszystkie nasze cele. Trudno sobie zresztą wyobrazić, jak wyglądałby cały polski sport bez takiego mecenatu.”

Czesław Lang, Organizator Tour de Pologne

Razem dla KULTURY

„Od wielu już lat organizowany przeze mnie Festiwal, który stał się jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu na kulturalnej mapie Europy, może liczyć na coroczne wsparcie ze strony Totalizatora Sportowego. Planowanie wydarzenia kulturalnego o takiej skali, na które rok rocznie zapraszamy największych artystów muzyki klasycznej wymaga planowania z wieloletnią perspektywą. Jest dla nas niezwykle ważne, że Totalizator Sportowy jest spółką, w której pracują ludzie, którzy nie tylko doceniają rangę naszego wydarzenia, ale również rozumieją cały proces, jaki towarzyszy wydarzeniom tej rangi, dając nam pewność źródeł finansowania na kolejne lata, które umożliwiają nam organizację Festiwalu na światowym poziomie. Z wielką satysfakcją powtarzam, że Totalizator Sportowy to nie sponsor, to wielki mecenas oraz przyjaciel naszego wydarzenia”.

Elżbieta Penderecka, Dyrektor Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

 • Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena
 • Festiwal Chopin i jego Europa
 • Koncerty Chopinowskie w Łazienkach
 • Muzeum Sportu
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Orszak Trzech Króli
 • Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce
 • Muzeum Utracone
 • Festiwal Wratislavia Cantans

Fundusz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego

„Po blisko 30 latach od transformacji ustrojowej i budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego powstała instytucja, której działania mają w systemowy sposób wspierać dalszy rozwój społecznej aktywności Polaków oraz już funkcjonujących ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych. Zmieniona w 2017 roku ustawa o grach hazardowych wprowadza kolejny – obok sportu i kultury – fundusz celowy, umożliwiający działania tworzącego się Narodowego Instytutu Wolności. Dzięki środkom z dopłat będziemy mieć możliwość wsparcia już działających organizacji, a także rozwijania programów dla wolontariuszy za pomocą takich działań, jak Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich czy Korpusu Solidarności”. 

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundusz rozwiązywania problemów hazardowych

Działania Totalizatora Sportowego w obszarze dotyczącym profilaktyki uzależnień nie ograniczają się tylko do przekazywania środków na dedykowany tym obszarom fundusz, ale są również wpisane w działania spółki. Totalizator Sportowy od wielu już lat zleca badania dotyczące tego obszaru, a także samego bezpieczeństwa swoich produktów pod kątem uzależnień. Temat profilaktyki oraz ewentualnej pomocy osobom narażonym na uzależnienie jest również obecny w aktywności Fundacji LOTTO.

Joanna Strzelczyk, Główny Specjalista ds. CSR, Biuro Rzecznika Prasowego

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Wybudowany w latach trzydziestych i oddany do użytku w 1939 roku warszawski Tor Służewiec jest unikalnym obiektem na skalę światową. To jeden z najstarszych torów w Europie, na których odbywają się nadal wyścigi konne. Na terenie całego kompleksu o powierzchni 138 hektarów znajdują się między innymi zabytkowe trybuny, główny tor wyścigowy, park oraz urokliwa Aleja Dojazdowa. W całości jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Tor Służewiec z roku na rok przyciąga coraz większe grono miłośników jednego z najbardziej prestiżowych sportów na świecie. 

Jego ponadczasowa architektura, imponująca zielona przestrzeń i bogata historia są magnesem przyciągającym odwiedzających nie tylko podczas sportowych wydarzeń. Organizowane są tu również wydarzenia o charakterze kulturalnym i biznesowym: duże festiwale muzyczne, gale, pokazy kulinarne, wernisaże, prezentacje produktów oraz pikniki firmowe i rodzinne.

Działania Totalizatora Sportowego w obszarze dotyczącym profilaktyki uzależnień nie ograniczają się tylko do przekazywania środków na dedykowany tym obszarom fundusz, ale są również wpisane w działania spółki. Totalizator Sportowy od wielu już lat zleca badania dotyczące tego obszaru, a także samego bezpieczeństwa swoich produktów pod kątem uzależnień. Temat profilaktyki oraz ewentualnej pomocy osobom narażonym na uzależnienie jest również obecny w aktywności Fundacji LOTTO.

Dominik Nowacki, Dyrektor Oddziału TWKS

Sezon wyścigowy 2017 w liczbach:

TWKS-icon
0 dni wyścigowe
TWKS-icon
0 gonitwy w sezonie
TWKS-icon
0 gonitwy koni czystej krwi arabskiej
TWKS-icon
0 gonitw koni pełnej krwi angielskiej
TWKS-icon
0 gonitw kłusaków
TWKS-icon
0 startujących koni w sezonie
TWKS-icon
0 startów koni w sezonie
TWKS-icon
0 mln zł - pula nagród w sezonie
TWKS-icon
0 tys. biletów sprzedanych w sezonie

Sezon wyścigowy 2018 w liczbach:

TWKS-icon
0 dni wyścigowe
TWKS-icon
0 gonitw w sezonie
TWKS-icon
0 gonitw koni pełnej krwi angielskiej
TWKS-icon
0 gonitw koni czystej krwi arabskiej
TWKS-icon
0 gonitw kłusaków
TWKS-icon
0 startujące konie w sezonie
TWKS-icon
0 startów koni w sezonie
TWKS-icon
0 mln zł - pula nagród w sezonie
TWKS-icon
0 tys. biletów sprzedanych w sezonie

Imprezy, które odbywały się na terenie Toru Służewiec
poza wyścigami konnymi

0 plenerowe i wewnętrzne imprezy
Liczba uczestników ok 34000 (bez Orange Warsaw Festival)
0 osób na Orange Warsaw Festival (2 dni)

Imprezy, które odbywały się na terenie Toru Służewiec
poza wyścigami konnymi

0 plenerowe i wewnętrzne imprezy
Liczba uczestników ok 16000 (bez Orange Warsaw Festival)
0 osób na Orange Warsaw Festival (2 dni)

O Fundacji

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w zakresie zadań społecznych, kierunku rozwoju i podejmowanych wyzwań ściśle współpracuje ze swoim fundatorem. Dzięki temu idea zaangażowania społecznego obu podmiotów jest spójna i wzajemnie uzupełniająca się. Główne obszary działalności Fundacji koncentrują się wokół tych zagadnień, które Totalizator Sportowy corocznie zasila dopłatami z zysku, a więc: rozwoju kultury fizycznej, promocji kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwiązywania problemów hazardowych. Fundacja niejako dopełnia to dzieło poprzez dodatkową, własną działalność projektową, przyznawanie grantów, zawiązywanie partnerstw oraz prowadzenie działalności filantropijnej. W tę ostatnią chętnie angażują się pracownicy TS, wolontariusze, w ramach kolejnych edycji Programu „Kumulacja Dobrej Woli”.

Informacje na temat działań Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej dostępne są na stronie www.fundacjalotto.pl oraz na www.facebook.com/FundacjaLOTTO

W 2019 roku Fundacja LOTTO będzie świętować jubileusz dziesięciolecia. Od początku istnienia Fundacja wspierała swojego fundatora w wypełnianiu misji społecznej spółki. Główne obszary działalności Fundacji to:

 • Sport dzieci i młodzieży.
 • Profilaktyka uzależnień i promocja bezpiecznej rozrywki.
 • Kultura i dziedzictwo narodowe.

Sport, w który Fundacja LOTTO jest bardzo mocno zaangażowana, ma być antidotum na złe nawyki młodych ludzi. Uważamy, że należy robić wszystko, aby chronić dzieci przed nadwagą i wynikającymi z niej powikłaniami, a także wskazywać wzorce aktywnego spędzania czasu. Mamy w tej dziedzinie spore osiągnięcia, szczególnie cieszą nas efekty realizowanego z powodzeniem Programu „Kumulacja Aktywności”. Od kliku lat zaangażowanie merytoryczne i finansowe Fundacji w promocję kultury fizycznej jest także ogromnym wsparciem dla całego środowiska sportu młodzieżowego.

Fundacja LOTTO współpracuje z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w różnych obszarach życia społecznego. Podejmowane przez Fundację działania są głęboko zakorzenione w kulturze polskiej.

W roku świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja wsparła młodych Polaków, fundując sto stypendiów dla wyróżniających się osiągnięciami naukowymi
i zaangażowaniem społecznym studentów.

W 2018 roku Fundacja LOTTO przyjęła za patronkę jedną z najwybitniejszych polskich sportsmenek – Halinę Konopacką. Jej osiągnięcia, patriotyczna postawa i niezwykły charakter są wspaniałym wzorcem do naśladowania i inspiracją do dalszej pracy.

Eliza Dzwonkiewicz, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Misja, wizja, wartości

Fundacja ma określoną wizję, misję oraz wartości, które pozostają w zgodzie z założeniami leżącymi u podstaw jej powołania.

 • misja Misja: sport, kultura i rozrywka – bierzemy udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa.
 • wizja Wizja: dążymy do wyrównania szans w osiąganiu sukcesów.
 • wartości Wartości: w swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami, takimi jak:
 • Partnerstwo: Działamy dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że nasza pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami z naszego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania.
 • Odpowiedzialność: Postępujemy w sposób rozsądny i dojrzały. Wiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie i dbamy, aby ten wpływ był zawsze pozytywny.
 • Szacunek: Szanujemy innych i siebie nawzajem. Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii.
 • Pasja: Pomagamy z pasji.
 • Transparentność: Działamy uczciwie i transparentnie.

Strategiczne obszary działalności Fundacji LOTTO w latach 2017-2018

Filar programowy Cele główne Cele szczegółowe
Filar: Sport Promocja sportu i zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa
 • popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • umożliwianie rozwoju młodych talentów poprzez wspieranie dedykowanych imprez oraz organizacji sportowych
Kultura Powszechny rozwój kulturalny i artystyczny
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i rozbudzanie szacunku do dorobku artystycznego przeszłych pokoleń
 • wsparcie utalentowanych młodych artystów i walka z wykluczeniem kulturalnym
Odpowiedzialna Gra Kształtowanie postaw w zakresie świadomego korzystania z gier hazardowych i odpowiedzialnego zarządzania finansami
 • edukacja dorosłych w zakresie zarządzania finansami (w szczególności istotną grupę stanowią wygrywający w grach losowych LOTTO)
Partnerstwa społeczne Rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez aktywizację społeczną
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Działalność Fundacji

Obszar: SPORT

Zgodnie z obowiązującą strategią w latach 2017-2018 Fundacja kontynuowała działania podejmowane od początku swojego istnienia, a w szczególności promujące sport i aktywność fizyczną. Przy udziale wybitnych sportowców Fundacja przekonywała do aktywnego stylu życia i ułatwiając dostęp i zachęcając do uprawiania różnorodnych sportów.

W ramach tego obszaru realizowane są ogólnopolskie programy skierowane do młodzieży – zarówno do tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zaangażować się w żadnego rodzaju aktywność fizyczną, jak i tych, którzy na swoim koncie mieli już pewne osiągnięcia sportowe.

Kumulacja Aktywności

Jest to program szyty na miarę naszych czasów. Został stworzony w oparciu o badania, których wyniki wyraźnie wskazały potrzebę aktywizacji sportowej młodzieży w wieku 13-16 lat. Jednocześnie z badań wyraźnie wynika, że dla młodzieży, szczególnie w tym przedziale wiekowym, największymi autorytetami są osoby ze świata sportu, które reprezentują pozytywne cechy, takie jak wytrwałość i determinacja, pozwalające na osiągnięcie sukcesu.

Głównym założeniem programu jest zatem popularyzacja aktywności fizycznej wśród nastolatków w wieku 12 – 16 lat, pod okiem medalistów różnych dyscyplin sportowych. W roku 2017 została zakończona 4. edycja programu i uruchomiona 5. edycja. W 2018 roku kontynuowano realizację 5. edycji Programu Kumulacja Aktywności, w którym 50 znanych sportowców i trenerów prowadziło systematyczne zajęcia sportowe z młodzieżą w wieku 12 – 16 lat.

Do 6.edycji Konkursu Kumulacja Aktywności zgłoszono blisko 100 wniosków. Po zapoznaniu się z autorskimi scenariuszami kapituła konkursowa wybrała 50 propozycji mistrzów sportu do realizacji bezpłatnych zajęć dla młodzieży w wieku 12 – 16 lat.

Od września 2018 r. rozpoczęły się zajęcia sportowe prowadzone przez mistrzów sportu, które odbywają się we wszystkich województwach w małych i dużych miejscowościach. Mistrzowie przybliżają swoim podopiecznym (blisko 1200 uczestnikom zajęć) sporty, które reprezentują: szermierkę, wioślarstwo, windsurfing, zapasy, karate, kajakarstwo, lekką atletykę, łucznictwo, badminton, speed-ball, strzelectwo sportowe, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, taekwondo olimpijskie, judo, rugby, biathlon, snowboard, narciarstwo, pięciobój nowoczesny, podnoszenie ciężarów, żeglarstwo, fitness, ale także wiele innych ciekawych form ruchu np. nartorolki, wspinaczkę w parku linowym, wizytę na lodowisku, skoki na trampolinach itp.

„Kumulacja Aktywności to świetny program i ważne działania w celu uaktywnienia młodzieży. Biorę udział w tym programie już po raz piąty i ogromnie się cieszę, że jest on kontynuowany, ponieważ jest ogromną szansą dla młodzieży, a jednocześnie aktywizuje mistrzów sportu do przekazywania swojej wiedzy, umiejętności oraz wspólnego ćwiczenia z młodszym pokoleniem.” – powiedziała Izabela Dylewska – dwukrotna medalistka olimpijska, medalistka mistrzostw świata i Europy oraz kilkudziesięciokrotna mistrzyni Polski w kajakarstwie.

Kumulacja Aktywności w liczbach (2017):

0

zaangażowanych mistrzów sportu

0

uczestników

0

zajęć przeprowadzonych w 2017 r.​

0

organizacje uczestniczące w programie

Liczba grup młodzieży systematycznie ćwiczących: 102 (dwóch sportowców prowadziło po 2 grupy).

Kumulacja Aktywności w liczbach (2018):

0

zaangażowanych mistrzów sportu

0

uczestników

0

zajęć przeprowadzonych w 2018 r.

0

organizacje uczestniczące w programie

Olimpiady Młodzieżowe

W roku 2017 Fundacja rozpoczęła nowe zadanie z zakresu wspierania sportu młodzieżowego pn. Olimpiady Młodzieżowe, umożliwiające identyfikację i rozwój młodych talentów sportowych. W ramach współpracy z wojewódzkimi federacjami i stowarzyszeniami sportowymi dokonano zakupu sprzętu sportowego przeznaczonego do organizacji zawodów, który po zakończeniu imprezy będzie służył dalszemu szkoleniu sportowemu najzdolniejszej młodzieży i organizacji kolejnych imprez sportu młodzieżowego. 

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2017 w liczbach

Sporty zimowe

Małopolska

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Sporty halowe

Lubuskie

Lubuska Federacja Sportu

Sporty letnie

Mazowsze

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Uczestnictwo i wyróżnienia:

zawodniczki i zawodnicy – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
kluby sportowe – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
medale – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
złote – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
srebrne – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
brązowe – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2018 w liczbach

Sporty zimowe

Podkarpackie

Podkarpacka Federacja Sportu

Sporty halowe

Wielkopolskie

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe

Sporty letnie

Śląskie

Śląska Federacja Sportu

zawodniczki i zawodnicy – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
kluby sportowe – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0
medale – 0
- sporty zimowe – 0
- sporty halowe – 0
- sporty letnie – 0

Pikniki sportowe

Fundacja aktywnie wspiera wydarzenia sportowe przyjmujące formę pikników, które mają na celu promocję powszechnej aktywności fizycznej, ukazywanie piękna sportu i zachęcanie do jego uprawiania na każdym poziomie i w każdym wieku. 

Wśród imprez sportowych, które wsparła Fundacja w latach 2017-2018 znalazły się:

Pikniki olimpijskie

3 czerwca 2017 r. Fundacja LOTTO wraz z Totalizatorem Sportowym uczestniczyła w 19. Pikniku Olimpijskim, który odbył się na Kępie Potockiej w Warszawie. Jak w poprzednich latach, największym powodzeniem cieszyły się wyścigi na ergometrach wioślarskich, które prowadził Kajetan Broniewski, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i mistrz sportu w programie Kumulacja Aktywności. Jednocześnie można było zapoznać się z budową wyścigowej łodzi wioślarskiej i poznać tajniki wiosłowania u Roberta Sycza, dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Sydney i Aten, zawodnika LOTTO Bydgostii. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano pod namiotem fundacji warsztaty i gry z „Alexandrem”, a dzięki rozległej strefie Fundacji LOTTO z leżakami i hamakami po emocjach sportowej rywalizacji można było pozwolić sobie na odrobinę relaksu i odprężenia.

 

9 czerwca 2018 r. Fundacja LOTTO wraz z Totalizatorem Sportowym ponownie zorganizowała stoisko podczas 20. Pikniku Olimpijskiego, który odbył się na Kępie Potockiej w Warszawie. Wszyscy uczestnicy aktywności otrzymywali atrakcyjne gadżety. Swój cichy kącik w naszej strefie mogła znaleźć także matka z dzieckiem (z fotelem i przewijakiem).

 

Gościem specjalnym na stanowisku promocyjnym Fundacji był były wybitny kolarz Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, a od wielu lat organizator Tour de Pologne i znakomity popularyzator kolarstwa. W sektorze Fundacji swój jubileusz 10-lecia zdobycia złotego medalu olimpijskiego świętowała znakomita polska czwórka wioślarska w składzie: Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz i Konrad Wasilewski. Sektor odwiedzili też inni znani sportowcy, jak np. lekkoatletka Teresa Sukniewicz, rekordzistka świata w biegu na 100 m przez plotki.

Festiwal sportu dla dzieci Wannado

Festiwal Wannado ma na celu inspirowanie dzieci do uprawiania sportu, a rodziców i opiekunów zachęca do udzielania wsparcia najmłodszym na ich sportowej drodze. Założenie jest bardzo proste – zaproszenie dzieci w różnym wieku wraz z rodzicami i opiekunami

w miejsce, w którym będą miały szansę spróbować swoich sił w wielu dyscyplinach sportowych i poznać ofertę lokalnych klubów sportowych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „dzieci-dzieciom”, co w praktyce oznacza, że to właśnie młodzi członkowie klubów sportowych prezentują swój sport rówieśnikom. Na każdej z tych imprez trenerzy miejscowych klubów sportowych i znani mistrzowie sportu, w tym sportowcy współpracujący z Fundacją LOTTO w ramach Kumulacji Aktywności, zachęcali dzieci do aktywności fizycznej. 

W 2017 roku festiwal odbył się w dniach 9, 14 i 15 września na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w 3 miastach: Wrocław (09.09), Katowice (14.09) i Gdańsk (15.09). W trzech edycjach Festiwalu uczestniczyło łącznie blisko 7 500 osób, w tym 1 674 młodych sportowców, którzy pod opieką 312 trenerów i instruktorów prezentowali umiejętności sportowe z 55 dyscyplin sportu. 

Festiwal sportu dla dzieci Wannado w 2018 r. odbył się w terminach 3, 10 i 17 czerwca w trzech miastach: na obiektach AWF w Katowicach i Gdańsku oraz na Plaży Wilanów w Warszawie. Stanowiska promocyjne przygotowane przez blisko 100 klubów sportowych odwiedziło łącznie ponad 10 tysięcy uczestników. Wśród tak wielu możliwości każdy mógł znaleźć najbliższą i najciekawszą dla siebie formę aktywności. Dzieci mogły spróbować swoich sił w ponad 30 sportach, w tym m.in. w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce, ale też rugby, czy rzadziej pokazywanych w telewizji sportach takich jak: strzelectwo, łucznictwo, aikido, jiu-jitsu, curling, hokej podwodny czy biathlon. Wszystkie stanowiska klubów i pokazy sportowe na scenie każdej z imprez festiwalu cieszyły się dużym powodzeniem.

Festiwal sportu dla dzieci Wannado w liczbach:

W latach 2017-2018 w sześciu edycjach Festiwalu organizowanych corocznie w 3 miastach (2017 – Wrocław, Katowice i Gdańsk, 2018 – Katowice, Gdańsk i Warszawa) uczestniczyło łącznie ponad 17 500 osób, w tym ponad 2 800 młodych sportowców, którzy pod opieką trenerów i instruktorów prezentowali umiejętności sportowe z blisko 100 dyscyplin sportu. Stanowiska sportowe zorganizowane przez lokalne kluby sportowe odwiedziło więc ponad 14 500 dzieci wraz z opiekunami i rodzicami, zainteresowanymi uczestnictwem swoich pociech w aktywności sportowej.

Obszar: KULTURA

W obszarze kultury Fundacja stara się wspierać i rozpowszechniać dostęp do wydarzeń kulturalnych i jednocześnie edukować w zakresie sztuki, historii oraz literatury.

Działania w tych obszarach pozwalają na rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozbudzają szacunek do dorobku historycznego, kulturalnego i literackiego przeszłych pokoleń oraz propagują wiedzę na ten jakże ważny dla naszej tożsamości temat.

W latach 2017-2018 Fundacja wsparła finansowo różne projekty z obszaru sztuki, kultury oraz literatury. Działania z obszaru kultury to również program realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna pn. Sztuka Teraz. 

Sztuka Teraz

Jest to program mający na celu wsparcie utalentowanych młodych twórców reprezentujących różne rodzaje sztuki, którzy dzięki uczestnictwu w programie mogą publicznie zaprezentować swoje prace. Jednocześnie program ma na celu wykształcenie w społeczeństwie nawyku inwestowania w sztukę poprzez zorganizowanie aukcji charytatywnej.

W roku 2017 pozyskano do programu 7 wybitnych ekspertów z dziedziny sztuki, 28 kuratorów i 158 artystów oraz ponad 1000 dzieł sztuki. Wybrane przez ekspertów 200 prac można było obejrzeć w okresie styczeń-marzec 2018 na specjalnej wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie i w galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Prace były następnie wystawione

na aukcji internetowej, na portalu Charytatywni prowadzonym przez Allegro. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostały na program Szlachetna Paczka.

W 2018 roku zaproszono do programu 6 wybitnych ekspertów z dziedziny sztuki oraz mediów i 3 ambasadorów programu. 310 artystów (wśród nich 52 uznanych) zgłosiło prawie 1000 dzieł sztuki. 

Ostatecznie do finalnej kolekcji zakwalifikowano prace 106 artystów, a 100 spośród tych prac zaprezentowano na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wszystkie prace z kolekcji włączono do aukcji charytatywnej, której dochód zasili budżet Akcji „Szlachetna Paczka”.

Wszystkie prace można było obejrzeć również w ramach wystawy przedaukcyjnej w Domu Aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie. Uzyskane w trakcie aukcji pieniądze będą przeznaczone na program Szlachetna Paczka.

 

2017

2018

0

wspartych instytucji i wydarzeń kulturalnych

0

beneficjentów

0

wsparte instytucje i wydarzenia kulturalne

0

beneficjentów

Obszar: ODPOWIEDZIALNA GRA

Ze względu na specyfikę branżową Fundatora w obszarze Bezpiecznej Rozrywki Fundacja od lat zajmuje się badaniami oraz edukacją z tego zakresu. Fundacja ma na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw w zakresie zarządzania finansami, formułowanie jasnego przekazu, że gra powinna pozostawać wyłącznie źródłem rozrywki i dobrej zabawy oraz informowanie jak radzić sobie w sytuacjach, gdy gra przestaje przynosić jedynie radość.

Na stronie Fundacji znaleźć można informacje dotyczące odpowiedzialnej gry w dedykowanej temu obszarowi zakładce. Fundacja udostępnia również adresy placówek udzielających informacji oraz pomocy osobom uzależnionym od hazardu oraz ich bliskim.

Obszar: PARTNERSTWA SPOŁECZNE

W obszarze Partnerstwa Społeczne realizowane są programy angażujące Fundację we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których celem jest wspieranie inicjatyw służących rozwiązywaniu problemów specyficznych dla danej społeczności poprzez aktywizację lokalnego środowiska. W ramach partnerstw społecznych Fundacja realizowała trzy programy: „Program Grantów”, umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie zgłoszonych projektów w ramach ciągłego i otwartego naboru, „odLOTTOwą jazdę”, nowy program łączący możliwość zrealizowania projektu społecznego z aktywizacją fizyczną, a także wznowiony wolontariat pracowniczy, realizowany w ramach konkursu pn. „Kumulacja Dobrej Woli”.

OdLOTTOwa Jazda

To autorski program Fundacji LOTTO, który promuje sport i zaangażowanie społeczne, a ideą programu jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączenia się do akcji i wyjeżdżenia kilometrów na rowerze na rzecz jednej wybranej organizacji, zakwalifikowanej do konkursu. Program odLOTTOwa jazda realizowany jest w dwóch etapach:

I Etap – organizacje zgłaszają projekty, na które chcą pozyskać dofinansowanie; tematyka projektów musiała być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. 

II Etap – rywalizacja właściwa, czyli pokonywanie kilometrów na rowerach. Zadaniem wszystkich organizacji, które znalazły się w finale programu było zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej, na rzecz wybranej organizacji i jej celu społecznego. 

W 2017 roku partnerem akcji była firma OSHEE, która przekazała nagrodę pieniężną,

jak również darowiznę rzeczową w postaci ok. 15 000 napojów dla uczestników. Ambasadorami akcji byli Czesław Lang – wicemistrz olimpijski i Rafał Mikołajczyk – mistrz Polski

w handbike. Dzięki współpracy z Endomondo Fundacja wykorzystała aplikację umożliwiającą monitorowanie liczby uczestników oraz przejechanych kilometrów. Łącznie, w okresie

od 3 lipca do 15 września w projekt włączyło się 15 385 osób, które przejechały na rowerze łącznie 11,4 mln km.

Wręczenie nagród 4 zwycięskim organizacjom nastąpiło 30 września podczas finału Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Kwidzynie:

I nagroda: 150 000 zł dla stowarzyszenia Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu” na realizację projektu „Miasteczko Ruchu Drogowego – praktyczna i aktywna nauka

o ruchu drogowym”;

II nagroda: 100 000 zł dla Ślęża Sobótka Bike Academy na „Rozwój Akademii Kolarskiej Bartka Huzarskiego. Szerzenie popularności kolarstwa jako sportu przyjaznego i zdrowego”;

III nagroda: 80 000 zł dla Fundacji Równym Krokiem na organizację Ogólnopolskiego Spotkania dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową „Przez życie równym krokiem”;

IV nagroda: 50 000 zł dla Klubu Szermierzy Warszawianka na wymianę wyposażenia sali szermierczej Klubu Szermierzy Warszawianka.

2018

Ambasadorami promującymi Program odLOTTOwa jazda w 2018 roku byli Rafał Mikołajczyk oraz Szymon Sajnok, którzy wystąpili w filmach promujących akcję. Wzorem poprzedniej edycji podjęto współpracę z Endomondo, a TVP Sport objęła Program patronatem medialnym. 

Przez dwa i pół miesiąca, w okresie od 1 lipca do 15 września 2018 roku, amatorzy dwóch kółek i rowerów ręcznych „kręcili” kilometry, by zapewnić swoim drużynom miejsce gwarantujące nagrodę finansową. Łącznie do akcji przyłączyło się ponad 12 tysięcy uczestników, którzy pokonali ponad 11 milionów kilometrów, spalając przy tym ponad 425 milionów kalorii! Łączny czas wszystkich uczestników spędzony na jeździe rowerem dla 30 wybranych organizacji to 185 lat! 

Laureatami w Programie odLOTTOwa jazda z racji wyjeżdżonych kilometrów zostali: 

I miejsce: Polska Federacja Aktywności „UFO” – nagroda 100 000 zł

II miejsce: Fundacja AD-RENalina – nagroda 80 000 zł, 

III miejsce: Klub Sportowy ZADZIOR BUCZYNA – nagroda 60 000 zł

IV miejsce: Fundacja Ruszyć z Kopyta – nagroda 50 000 zł

V miejsce: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Koniuszy – nagroda 40 000 zł

VI miejsce: Fundacja Iskierka – nagroda 30 000 zł

VII miejsce: Fundacja Hospicyjna – nagroda 20 000 zł.

Zgodnie z wcześniej podjętą decyzją zarząd Fundacji LOTTO postanowił przyznać 3 nagrody dodatkowe dla:

1. Hospicjum św. Ojca Pio – nagroda 20 000 zł,

„Wyposażenie dziennego ośrodka opieki i przychodni – Domu Ojca Pio”.

Projekt zakłada wyposażenie budowanego Domu Ojca Pio (moduły ośrodka opieki nad osobami starszymi i przychodnia) w potrzebny sprzęt w kuchni cateringowej oraz sanitariaty.

2. Stowarzyszenia Babskie Wzgórza – nagroda 20 000 zł,

„Mobilna świetlica – plenerowe integracje”.

Inicjatywa charakteryzująca się otwartością i innowacyjnością, zorientowana

na społeczeństwo wiejskie oraz środowiska społeczne z utrudnionym dostępem

do wydarzeń kulturalnych. Działania polegają na projekcji filmów i bajek dla całych rodzin jako formie aktywności i integracji rodzinnej, sąsiedzkiej i lokalnej.

3. Stowarzyszenia Na Tak – nagroda 20 000 zł,

„Rower dla każdego”.

W ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie zakupi rowery – tandemy oraz riksze, by ich podopieczni – osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w większości niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną wieloraką niepełnosprawnością) – mogli brać udział w wydarzeniach sportowych takich jak: „Bieg na Tak” czy „Bieg na Tak – Run of Spirit” oraz uczestniczyć w wycieczkach rowerowych.

Wolontariat pracowniczy

Fundacja LOTTO została założona z inicjatywy oraz dzięki społecznemu zaangażowaniu pracowników Totalizatora Sportowego, dlatego też wolontariat pracowniczy od lat stanowi ważny obszar jej działalności. Program został uhonorowany m.in. Nagrodą Dobroczyńca Roku za 2016 r. W raportowanym okresie podjęto działania zmierzające do reaktywacji programu wolontariatu pracowniczego w nowej odsłonie, a następnie wznowiono wolontariat w dwóch edycjach.

W 2017 roku Fundacja podjęła działania zmierzające do poznania opinii pracowników na temat reaktywacji programu wolontariatu pracowniczego. W ramach tych działań przygotowano i przeprowadzono badanie pracowników Totalizatora Sportowego, które miało na celu zdefiniowanie oczekiwań w tym zakresie i przygotowanie ich do wznowienia programu.

W 2018 roku wznowiono w ramach Wolontariatu Pracowniczego Program ”Kumulacja Dobrej Woli” i zrealizowano 9. edycję oraz rozpoczęto 10. jubileuszową edycję Programu.

W celu przybliżenia idei wolontariatu szkolenie dla liderów połączone było z akcją wolontariacką, która w ramach 9. edycji Programu odbyła się we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, mieszczącą się w gmachu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W akcji wolontariackiej czynnie uczestniczyli liderzy zwycięskich projektów.

Realizacja projektów odbywała się od połowy czerwca do września 2018 r. Łącznie w ramach 9. edycji Programu Kumulacja Dobrej Woli zostało zrealizowanych 39 projektów, w których wzięło udział ponad 650 wolontariuszy dla około 6 000 odbiorców. Akcje wolontariackie skierowane były m.in. do szkół, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tematyka projektów to głównie edukacja o charakterze historycznym, przyrodniczym, sportowym. 

Projekty o charakterze sportowym to przede wszystkim zajęcia, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji i sportu w lokalnej społeczności. Wolontariusze obrali za cel zwiększenie aktywności ruchowej wśród beneficjentów, niezbędnej do prawidłowego rozwoju, a także poprawę swoich umiejętności i sprawności fizycznej.

Pomoc opierała się również na pracach fizycznych, takich jak remonty, odświeżanie pomieszczeń i urozmaicanie przestrzeni rekreacyjnych. Projekty te miały na celu zaaranżowanie miejsc, w których dzieci będą się czuły bezpiecznie i będą chętnie spędzały czas na świeżym powietrzu, z przyjemnością odkrywając nowe gry i zabawy.

W 2018 roku rozpoczęła się również realizacja 10. edycji Programu Kumulacja Dobrej Woli. 

W 39 projektach wzięło udział blisko 500 wolontariuszy, w tym prawie 200 z Totalizatora Sportowego, którzy pomogli ok. 5 200 osobom.

Szkolenie dla liderów zwycięskich projektów wolontariackich 10. edycji Programu zostało zorganizowane 28 września 2018 r. we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi.

Z okazji międzynarodowego Dnia Osób Starszych w ramach akcji wolontariackiej połączonej ze szkoleniem, Fundacja przygotowała „Potańcówkę dla Seniorów z jesienią w tle”, w której przygotowaniu uczestniczyli liderzy zwycięskich projektów wolontariackich.

Chodź pomaluj i pokaż mi świat” – to jeden z prezentowanych przez Fundację  projektów, prowadzonych w ramach 10. edycji Kumulacji Dobrej Woli. Potrzeby beneficjenta dotyczyły przede wszystkim wyremontowania łazienki oraz pokoi, w których dzieci spędzają swój wolny czas, a także pozyskania nowych przedmiotów  pomocnych przy prowadzeniu zajęć. Wolontariusze podjęli wyzwanie i wyremontowali dwa pokoje dziecięce (malowanie, demontaż starych rolet i karniszy, montaż nowych rolet i lamp sufitowych, przemeblowanie), przeprowadzili zajęcia dla dzieci, gry i zabawy z piłką, czytali książki podopiecznym placówki, a dodatkowo przez cały czas realizacji projektu byli zaangażowani w zbiórkę rzeczy dla dzieci. Wolontariusze pozyskali również sponsora, który ufundował m. in. żelazko, rolety okienne, telewizor. Osoby zaangażowane w akcję „Chodź pomaluj i pokaż mi świat” zadeklarowały swoje zaangażowanie w kolejne projekty i indywidualną pomoc dzieciom. 

„Myślę, że jest bardzo dużo powodów, dla których warto angażować się w działania wolontariackie. Sądzę też, że dla każdego motywacja do zaangażowania może być inna. A dlaczego ja się zaangażowałam? Przede wszystkim dlatego, że jestem przekonana, że czasami nawet najmniejsze działanie dla innej osoby może spowodować,

że odmieni się jej los. Ta odmiana może dotyczyć sposobu myślenia, podejścia do życia, a czasami planu do tego, co zrobić w przyszłości.” – Daria Bazydło-Egier, wolontariuszka, pracownik Biura Strategii Totalizatora Sportowego.

Filantropia

Fundacja od lat wspiera wyróżniające się długoletnim zaangażowaniem społecznym organizacje takie jak: Stowarzyszenie Siemacha, Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS, Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, a także Centrum Rehabilitacji,  Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.

2017

2018

0

wspartych instytucji i wydarzeń kulturalnych

0

beneficjentów

0

wsparte instytucje i wydarzenia kulturalne

0

beneficjentów

Program Stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego

Program Stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego jest inicjatywą wspólną Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz Fundacji LOTTO. Program ma na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy postanowili uhonorować 100 wyjątkowych studentów 100 stypendiami na łączną kwotę 1,5 mln złotych, z czego część kwoty pochodzi ze sprzedaży okolicznościowej gry liczbowej Zakłady Specjalne. Program uzyskał honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Studenci, dla których przewidziane były stypendia to osoby prezentujące postawę życiową, która nie pozwala im siedzieć w miejscu, tylko wciąż motywuje, by mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Fundacja chce docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania, a przez to również szeroką wiedzę, są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku.

Patronami Programu zostali więc nie bez powodu Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski – małżeństwo wszechstronnie uzdolnione, które z odwagą i ułańską fantazją wykorzystywało swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie.

Halina Konopacka nazywana pierwszą damą królowej sportu oprócz tego, że była znakomitą dyskobolką, była również narciarką, oszczepniczką, płotkarką, koszykarką, tenisistką, automobilistką. Jednak nie tylko w tej dziedzinie odnosiła sukcesy. Nowoczesna, odważna, niezwykle inteligentna, mówiła w kilku językach, pisała wiersze, malowała obrazy, łamała stereotypy i wyznaczała trendy.

Ignacy Matuszewski – jeden z najwybitniejszych mężów stanu dwudziestolecia międzywojennego. Był żołnierzem, politykiem, dyplomatą i publicystą, a także działaczem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Studiował filozofię, architekturę, prawo oraz nauki rolnicze. Fascynowała go literatura piękna. Pisał wiersze i opowiadania, był genialnym strategiem i organizatorem.

Nabór do Programu Stypendialnego „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego ruszył 10 października 2018 roku i trwał do 11 listopada 2018 r. W tym czasie zostało złożonych 1815 wniosków. W celu dokonania najbardziej obiektywnej i sprawiedliwej oceny wniosków złożonych w ramach Programu Stypendialnego ”100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego, powołano Komisję Stypendialną, składającą się z 34 ekspertów. Każdy wniosek był oceniany przez minimum 3 ekspertów, co dało szansę i możliwość wyłonienia najlepszej setki laureatów.

Podczas uroczystej gali Prezes Fundacji LOTTO Eliza Dzwonkiewicz wraz z Prezesem Totalizatora Sportowego Olgierdem Cieślikiem wręczyli stypendystom oficjalne dyplomy, potwierdzające uzyskane stypendium. Przed galą stypendyści podpisywali umowy stypendialne, odebrali pakiet gadżetów, w tym biało-czerwoną bluzę i Księgę Stulecia Niepodległej.

Laureaci będą otrzymywali comiesięczne stypendium o łącznej wartości 15 000 zł przez cały 2019 rok. Stypendium może zostać przeznaczone na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy studenta, m.in. na kursy, szkolenia, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, wyjazdy edukacyjne i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty.

za przeczytanie raportu

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.