Tabela GRI

Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz/Opis/link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1Nazwa organizacjiPełny Podstawowe informacje o Spółce
GRI 102-2Główne aktywności, marki, produkty i usługiPełny Podstawowe informacje o Spółce
GRI 102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacjiPełny O raporcie
GRI 102-4Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajówPełny Podstawowe informacje o Spółce
GRI 102-5Forma własności i forma prawna organizacjiPełny Podstawowe informacje o Spółce
GRI 102-6Obsługiwane rynkiPełny Podstawowe informacje o Spółce
GRI 102-7Skala działalnościPełny Podstawowe informacje o Spółce, Dane finansowe
GRI 102-8Informacja o pracownikachPełny Warunki pracy, Dane niefinansowe
GRI 102-9Łańcuch wartościCzęściowy Spółka współpracuje głównie z polskimi podmiotami oraz kilkoma dostawcami międzynarodowymi w oparciu o wewnętrzne procedury zakupowe.
GRI 102-10Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostawPełny Brak
GRI 102-11Stosowanie zasady ostrożnościPełny Specyfika działalności Spółki powoduje, że stopień jej oddziaływania na środowisko jest minimalny.
GRI 102-12Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizacjęPełny Dane finansowe, Bezpieczeństwo klientów
GRI 102-13Członkostwo w stowarzyszeniachPełny Współpraca z interesariuszami
Strategia
GRI 102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczeblaPełny List Prezesa Totalizatora Sportowego
Etyka
GRI 102-16Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacjiPełny 1. Ład organizacyjnyZasady zarządzania
Zarządzanie
GRI 102-18Struktura i skład organu zarządzającego organizacjąPełny Zarząd, Rada nadzorcza
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40Lista grup interesariuszy organizacjiPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszyWspółpraca z interesariuszami
GRI 102-41Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymiPełny Warunki pracy
GRI 102-42Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszyO raporcie
GRI 102-43Podejście do angażowania interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszyO raporcie
GRI 102-44Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszyO raporcie
Raportowanie
GRI 102-45Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowymPełny Grupa kapitałowa Totalizatora Sportowego
GRI 102-46Proces definiowania zawartości raportuPełny O raporcie
GRI 102-47Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportuPełny O raporcie
GRI 102-48Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczynyPełny Brak
GRI 102-49Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportuPełny Brak
GRI 102-50Okres raportowaniaPełny O raporcie
GRI 102-51Data publikacji poprzedniego raportuPełny O raporcie
GRI 102-52Cykl raportowaniaPełny O raporcie
GRI 102-53Kontakt w sprawie raportuPełny Lokalizacje
GRI 102-54Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI StandardsPełny O raporcie
GRI 102-55Indeks treści GRIPełny Tabela GRI
GRI 102-56Zewnętrzna weryfikacja raportuPełny O raporcie
Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: Wyniki finansowe
GRI 201-1Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona i podzielonaPełny Dane finansowe
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: Zatrudnienie
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Warunki pracy
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Warunki pracy
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Warunki pracy
GRI 401-1Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracownikówPełny4. Praktyki z zakresu pracyWarunki pracy, Dane niefinansowe
GRI 401-2Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzinPełny4. Praktyki z zakresu pracyWarunki pracy
GRI 401-3Urlopy rodzicielskiePełny4. Praktyki z zakresu pracyDane niefinansowe
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Rozwój pracowników
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Rozwój pracowników
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Rozwój pracowników
GRI 404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownikaPełny4. Praktyki z zakresu pracyRozwój pracowników, Dane niefinansowe
GRI 404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowejPełny4. Praktyki z zakresu pracyEmployer branding , Rozwój pracowników,
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Zarządzanie różnorodnością
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Zarządzanie różnorodnością
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Zarządzanie różnorodnością
GRI 405-1Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wiekuPełny4. Praktyki z zakresu pracyZarządzanie różnorodnością , Dane niefinansowe
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Bezpieczeństwo klientów
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Bezpieczeństwo klientów
GRI 416-1Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźnikówPełny2. Zagadnienia konsumenckieBezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach
GRI 416-2Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życiaPełny2. Zagadnienia konsumenckieBrak
Aspekt raportowania: Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Komunikacja marketingowa
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyPełny Komunikacja marketingowa
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Komunikacja marketingowa
GRI 417-2Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługachPełny2. Zagadnienia konsumenckieBrak
GRI 417-3Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringuPełny2. Zagadnienia konsumenckieKomunikacja marketingowa
Aspekt raportowania: Prywatność klienta
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach
GRI 418-1Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientówPełny2. Zagadnienia konsumenckieBrak
Aspekt raportowania: Działalność sponsoringowa i charytatywna
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyPełny Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych
Wskaźnik własnyKwota przeznaczona na działalność charytatywnąPełny6. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnejDane finansowe