Tabela GRI

Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1Nazwa organizacjiPełny O firmie
GRI 102-2Główne aktywności, marki, produkty i usługiPełny Naziemna sieć sprzedaży, Sprzedaż online
GRI 102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacjiPełny Dane kontaktowe
GRI 102-4Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajówPełny Dane kontaktowe
GRI 102-5Forma własności i forma prawna organizacjiPełny O firmie
GRI 102-6Obsługiwane rynkiPełny O firmie
GRI 102-7Skala działalnościPełny O firmie, Dane finansowe
GRI 102-8Informacja o pracownikachPełny Nasi pracownicy, Dane finansowe
GRI 102-9Łańcuch wartościCzęściowy Spółka współpracuje głównie z polskimi podmiotami oraz kilkoma dostawcami międzynarodowymi w oparciu o wewnętrzne procedury zakupowe.
GRI 102-10Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostawPełny brak
GRI 102-11Stosowanie zasady ostrożnościPełny Compliance i etyka, Zarządzanie ryzykiem
GRI 102-12Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizacjęPełny Partnerstwa, Odpowiedzialna Gra
GRI 102-13Członkostwo w stowarzyszeniachPełny Partnerstwa
Strategia
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczeblaPełny List Prezesa Totalizatora Sportowego
GRI 102-15Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szansCzęściowo Zarządzanie ryzykiem
Etyka
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 102-16Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacjiPełny 1. Ład organizacyjnyPartnerstwa, Misja i strategia
Zarządzanie
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 102-18Struktura i skład organu zarządzającego organizacjąPełny Ład korporacyjny
Zaangażowanie interesariuszy
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 102-40Lista grup interesariuszy organizacjiPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy Matryca istotności
GRI 102-41Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymiPełny Nasi pracownicy
GRI 102-42Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy Matryca istotności
GRI 102-43Podejście do angażowania interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy Matryca istotności
GRI 102-44Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszyPełny8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy Matryca istotności
Raportowanie
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 102-45Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowymPełny O firmie
GRI 102-46Proces definiowania zawartości raportuPełny O raporcie, Matryca istotności
GRI 102-47Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportuPełny Matryca istotności
GRI 102-48Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczynyPełny brak
GRI 102-49Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportuPełny brak
GRI 102-50Okres raportowaniaPełny O raporcie
GRI 102-51Data publikacji poprzedniego raportuPełny O raporcie
GRI 102-52Cykl raportowaniaPełny O raporcie
GRI 102-53Kontakt w sprawie raportuPełny Dane kontaktowe
GRI 102-54Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI StandardsPełny O raporcie
GRI 102-55Indeks treści GRIPełny Tabela GRI
GRI 102-56Zewnętrzna weryfikacja raportuPełny O raporcie
Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: wyniki finansowe
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Dane finansowe
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Dane finansowe
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Dane finansowe
GRI 201-1Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona podzielonaPełny Dane finansowe
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: zatrudnienie
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Nasi pracownicy
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Nasi pracownicy
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Nasi pracownicy
GRI 401-1Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracownikówPełny4. Praktyki z zakresu pracy Nasi pracownicy
GRI 401-2Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzinPełny4. Praktyki z zakresu pracyEmployer Branding, Rozwój pracowników
GRI 401-3Urlopy rodzicielskiePełny4. Praktyki z zakresu pracy Dane niefinansowe
Aspekt raportowania: szkolenia i edukacja
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Rozwój pracowników
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Rozwój pracowników
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Rozwój pracowników
GRI 401-1Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracownikówPełny4. Praktyki z zakresu pracy Rozwój pracowników
GRI 404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowejPełny4. Praktyki z zakresu pracy Rozwój pracowników
Aspekt raportowania: różnorodność i równość szans
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Różnorodność pracowników
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Różnorodność pracowników
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Różnorodność pracowników
GRI 405-1Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wiekuPełny4. Praktyki z zakresu pracy Różnorodność pracowników
Aspekt raportowania: zdrowie i bezpieczeństwo klientów
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta
GRI 416-1Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźnikówPełny2. Zagadnienia konsumenckie Odpowiedzialna Gra
GRI 416-2Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życiaPełny2. Zagadnienia konsumenckie Standard Obsługi Klienta
Aspekt raportowania: marketing oraz znakowanie produktów i usług
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Odpowiedzialna Gra
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Odpowiedzialna Gra
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Odpowiedzialna Gra
GRI 417-2Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługachPełny2. Zagadnienia konsumenckiebrak
GRI 417-3Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marke-tingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringuPełny2. Zagadnienia konsumenckie Komunikacja z klientem i kampanie marketingowe
Aspekt raportowania: prywatność klienta
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta
GRI 418-1Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientówPełny2. Zagadnienia konsumenckiebrak
Aspekt raportowania: Działalność sponsoringowa i charytatywna
Nr wskaźnikaNazwa wskaźnikaStopień raportowaniaObszar EL CSR GuidelinesKomentarz, opis, link
GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńPełny Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementPełny Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPełny Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura
Wskaźnik własnyKwota przeznaczona na działalność charytatywnąPełny6. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Dane finansowe