Nasi pracownicy

Totalizator Sportowy od 65 lat zapewnia swoim pracownikom stabilne i przyjazne środowisko pracy. Dołączając do wymagającego i dynamicznego rynku e-commerce, stworzyliśmy przestrzeń dla innowacyjnych kompetencji i obszarów do rozwoju. Cieszy nas, że z każdym rokiem Zespół Totalizatora Sportowego jest coraz większy. Dzięki temu mamy odwagę do podejmowania nowych wyzwań!

2020 w liczbach:

Łączna liczba pracowników:

W 2020 roku Totalizator Sportowy, mimo niepewnej koniunktury gospodarczej, podjął wiele działań mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa i utrzymanie miejsc pracy. Dzięki rozwojowi technologicznemu i produktowemu wszystkich kanałów Spółki, zarówno w sieci naziemnej, jak i online, podnieśliśmy również poziom zatrudnienia.

Niemal wszyscy pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
99,5% zatrudnionych.

99,8% pracowników
objętych jest umowami zbiorowymi.

W Totalizatorze Sportowym działają
3 związki zawodowe oraz Rada Pracowników.

Wskaźnik rotacji (odsetek pracowników, którzy odeszli z pracy, w stosunku do wszystkich zatrudnionych)
za 2020 rok wynosi 7,1%.

Nowi pracownicy | Proces adaptacji

W poprzednich latach usprawniliśmy i uatrakcyjniliśmy proces wdrażania nowych pracowników w struktury Totalizatora Sportowego, tak aby  mogli oni szybciej i efektywniej zintegrować się z naszą firma i jej wartościami. W 2020 roku proces adaptacji przenieśliśmy do przestrzeni online, dzięki czemu nasi nowo zatrudnieni pracownicy w bezpiecznych warunkach mogli poznać Spółkę i swoich współpracowników.

Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat18874262
od 30 do 50 lat426111537
powyżej 50 lat14646192
SUMA760231991

Employer branding

Totalizator Sportowy pragnie przyciągać osoby najlepsze w swojej dziedzinie i rozwijać ich potencjał. Widoczność Totalizatora Sportowego wśród kandydatów wzmacnia rynkowa pozycja Spółki. Jesteśmy stabilnym pracodawcą o inspirującej historii i dużym potencjale technologicznym. Taki wizerunek pomaga nam budować udział w akcjach nakierowanych na wzmacnianie marki pracodawcy i nasze działania wewnętrzne.

premia, przyznawana kwartalnie

prywatna opieka medyczna współfinansowana przez pracodawcę

bony świąteczne przyznawane dwa razy w roku

dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

pracowniczy program emerytalny

kursy i szkolenia

pożyczka remontowa i mieszkaniowa

możliwość wyjazdów do ośrodków wczasowych (Rybienko, Krynica-Zdrój, Radawa) z preferencyjnymi cenami dla pracowników

nagroda z zysku wypłacana raz w roku pracownikom, którzy przepracowali pełen rok kalendarzowy

karta sportowa współfinansowana przez pracodawcę

dofinansowanie do wypoczynku

dodatkowe ubezpieczenie grupowe

bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne

dofinansowanie do nauki języków obcych

odprawa pieniężna przyznawana jednorazowo pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką

Targi Pracy IT

Udział w największym polskim wydarzeniu rekrutacyjnym IT Data Science pozwolił nam na przybliżenie profilu działalności Totalizatora Sportowego, promocji firmy i możliwościach budowania kariery w jej strukturach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną targi odbyły się w formule online.

Dzień Kariery Kobiety w IT

Wydarzenie odbyło się w formule online w ramach kampanii społecznej #WomanUpdate. W Totalizatorze Sportowym na co dzień mamy sporo wyzwań, również w obszarze nowych technologii. W strukturach firmy są departamenty technologiczne, e-commerce, informatyczne i w każdym z nich pracują, a często kierują zespołami Panie, z których kompetencji jesteśmy bardzo dumni. Poprzez udział w wydarzeniu Spółka pragnęła zachęcić, zainspirować, ale też wesprzeć kobiety w podążaniu za swoimi marzeniami.

Dzień otwarty z firmą Lee Hecht Harrison

Prezentacja Totalizatora Sportowego pozwoliła pokazać firmę jako potencjalnego pracodawcę dla kandydatów poszukujących zatrudnienia w ramach programu outplacement. Podczas webinaru przybliżyliśmy uczestnikom spotkania profil działalności Totalizatora Sportowego, w szczególności skupiliśmy się na pokazaniu naszych działań w zakresie rozwoju technologicznego, wymaganiach kompetencyjnych na oferowanych przez Spółkę stanowiskach, procesie rekrutacji i możliwościach budowania kariery w Totalizatorze Sportowym.

#(TY)dzień Dobrego Słowa – docenianie ma moc!

6 marca obchodziliśmy Dzień Doceniania Pracowników. Aby uczcić to święto, ogłosiliśmy #TydzieńDobregoSłowa, w ramach którego zaproponowaliśmy aktywności pozwalające dostrzec nam wszystkim wartość doceniania a nie oceniania i uczynić ten tydzień (i nie tylko) jeszcze milszym i ciekawszym.

Dwie Godziny dla Rodziny

Obecnym pracownikom Totalizatora Sportowego zaoferowaliśmy możliwość skrócenia wybranego dnia pracy o dwie godziny poprzez udział w międzynarodowej akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”. Beztroskie spędzenie czasu z bliskimi mogło być wyjątkowo potrzebne w roku, który upłynął wielu osobom pod znakiem pracy zdalnej i nowej rzeczywistości domowej. Motto tegorocznej edycji brzmiało „Pokoleniowy Klub Filmowy”. Totalizator Sportowy zaangażował się w projekt już po raz drugi.

Różnorodność pracowników

W Totalizatorze Sportowym przestrzegamy zasady równego traktowania wszystkich pracowników, oferując takie same warunki zatrudnienia, jednakowy dostęp do szkoleń i możliwości awansu. Od 2012 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. W styczniu 2019 roku przyjęliśmy nową Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w Spółce. To dla nas ważny element kultury organizacyjnej, którą tworzymy w oparciu o wzajemny szacunek, współpracę oraz przestrzeganie przyjętych zasad i wartości.

Podział pracowników Totalizatora Sportowego ze względu na strukturę i wiek

wyższa kadra zarządzającakobietymężczyźniłącznie
poniżej 30 lat-22
od 30 do 50 lat82634
powyżej 50 lat62127
łącznie144963
średnia kadra zarządzającakobietymężczyźniłącznie
poniżej 30 lat-22
od 30 do 50 lat435598
powyżej 50 lat163349
łącznie5990149
pozostali pracownicykobietymężczyźniłącznie
poniżej 30 lat320159479
od 30 do 50 lat1 1455361 681
powyżej 50 lat453303756
łącznie1 9189982 916

W Zarządzie Totalizatora Sportowego zasiada

1 kobieta i 3 mężczyzn. 

Wśród członków Rady Nadzorczej zasiada
1 kobieta i 4 mężczyzn.

Rozwój pracowników

W 2020 roku kontynuowaliśmy działania nakierowane na budowanie i wzmacnianie kompetencji pracowników. Niewątpliwie aktywność w tym zakresie była utrudniona ze względu na obostrzenia wynikające z zagrożenia koronawirusem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom realizacja szkoleń w 2020 roku powracała do poziomu sprzed pandemii mimo zmiany formuły pracy na zdalną.

W ofercie szkoleniowej skierowanej do pracowników Totalizatora Sportowego w 2020 roku znalazły się szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, kurs języka angielskiego oraz możliwości kształcenia ustawicznego. Szkolenia zewnętrzne obejmowały ogólne umiejętności potrzebne w codziennej pracy osób zatrudnionych w Spółce, zaś wewnętrzne dotyczyły głównie działań sprzedażowych, produktów (Szybkie 600), Standardu Obsługi Klienta, AML. Ponadto przeprowadzono szkolenia obowiązkowe i wymagane, które wynikają

z profilu działalności firmy. W 2020 roku odbyły się także wstępne i okresowe szkolenia BHP.

 

Dofinansowanie zewnętrznych szkoleń lub nauki dotyczyło grupowego kursu języka angielskiego na różnych poziomach, studiów MBA, magisterskich oraz licencjackich. Pracownicy Totalizatora Sportowego kontynuowali też naukę dofinansowaną w latach 2017-2020 (studia licencjackie i podyplomowe). Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie efektywności Spółki i realizację jej celów biznesowych przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb pracowników. 

7,6 h

średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

23 727 h

suma godzin szkoleniowych 

Czytaj dalej lub wróć do poprzedniego rozdziału