TABELA GRI

GRI Standard Wersja G4 Opis wskaźnika Global Reporting Initiative Standards Link lub informacja
Profil organizacji
102-1 G4-3 Nazwa organizacji
102-2 G4-4, G4-PR6 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-4 G4-6 Lokalizacja działalności operacyjnej
102-5 G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji
102-6 G4-8 Obsługiwane rynki
102-7 G4-9 Skala działalności
102-8 G4-10 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
102-9 G4-12 Opis łańcucha dostaw
102-10 G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
102-11 G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Nowe linie biznesowe
102-12 G4-15 "Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy" Organizacje, Pracownicy, Bezpieczna rozrywka
102-13 G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Organizacje
Strategia
102-14 G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego
102-15 G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Strategia
Etyka i integralność
G4-56 G4-56 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań. Nasza misja, wizja i wartości, Etyka i compliance
Ład organizacyjny
102-18 G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Struktura zarządcza
Zaangażowanie interesariuszy
102-40 G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Mapa interesariuszy
102-41 G4-11 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Dla pracowników
102-42 G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację O raporcie
102-43 G4-26, G4-PR5 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Strategia
102-44 G4-27, G4-PR5 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Strategia
Praktyka raportowania
102-45 G4-17 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Struktura zarządcza
102-46 G4-18 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów O raporcie
102-47 G4-19 Zidentyfikowane istotne tematy O raporcie
102-48 G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Brak
102-49 G4-23 Zmiany w raportowaniu O raporcie
102-50 G4-28 Okres raportowania O raporcie
102-51 G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) O raporcie
102-52 G4-30 Cykl raportowania O raporcie
102-53 G4-31 Dane kontaktowe Kontakt
102-54 G4-32-a Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Core
102-55 G4-32-b Indeks GRI Tabela wskaźników GRI oraz Global Compact
102-56 G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. O raporcie
Podejście do zarządzania
103-1 G4-20, G4-21, G4-DMA-a Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń O raporcie
103-2 G4-DMA-b, G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-SO11 Podejście do zarządzania i jego elementy Strategia
103-3 G4-DMA-c Ewaluacja podejścia do zarządzania Strategia
Wyniki ekonomiczne
201-1 G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Dane finansowe
Zatrudnienie
401-1 G4-LA1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia Zatrudnienie
Edukacja i szkolenia
404-1 G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika Szkolenia
404-2 G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Szkolenia
Różnorodność i równość szans
405-1 G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Struktura zarządcza, Zatrudnienie
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
416-1 G4-PR1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Salony gier na automatach, Bezpieczeństwo produktów
416-2 G4-PR2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Brak
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
417-2 G4-PR4 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Brak
417-3 G4-PR7 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej Bezpieczeństwo produktów
Ochrona prywatności klienta
418-1 G4-PR8 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Odpowiedzialna sprzedaż
Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
419-1 G4-SO8, G4-PR9 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Brak

O Totalizatorze Sportowym

List Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego

Kim jesteśmy?

Nasza misja, wizja i wartości

Historia Totalizatora Sportowego

Nowe obszary działalności

Zmiana ustawy o grach hazardowych i przeciwdziałanie szarej strefie

Nowe linie biznesowe

Usługi e-commerce

Salony gier na automatach

Ochrona gracza – regulamin odpowiedzialnej gry

Nagrody i wyróżnienia

Organizacje

Współpraca międzynarodowa

Strategia i zarządzanie

Struktura zarządcza

Mapa interesariuszy

Strategia

Dane finansowe

Etyka i compliance

Pracownicy

Zatrudnienie

Szkolenia

Dla pracowników

Bezpieczeństwo

Edukacja technologiczna

Klienci

Sieć sprzedaży

Oddziały

Produkty

Bezpieczeństwo produktów

Wyróżnienia branżowe

Odpowiedzialna sprzedaż

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Bezpieczna rozrywka

Odpowiedzialna gra

Wygrywamy razem

Razem dla sportu

Razem dla kultury

Fundusz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego

Fundusz rozwiązywania problemów hazardowych

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Fundacja LOTTO

O Fundacji

Misja, wizja i wartości

Strategiczne obszary działalności Fundacji LOTTO

Działalność Fundacji

Wolontariat pracowniczy

Program Stypendialny 100/100

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.