#WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo

Nasi pracownicy

Zatrudniamy blisko cztery tysiące pracowników tworzących zespół znakomitych fachowców w swoich dziedzinach. To oni swoim codziennym zaangażowaniem i profesjonalizmem tworzą organizację, której mogą ufać klienci. Zapewniamy stabilne i przyjazne środowisko pracy, w którym liczą się kompetencje, doceniane jest doświadczenie i wspierane są ambicje rozwoju zawodowego. Robimy wszystko, co możliwe, aby Totalizator Sportowy należał do tych miejsc pracy, do których codziennie wraca się z radością – takich, które motywują, pomagają i dają satysfakcję z wykonywanych zadań.

Pracownicy Totalizatora Sportowego niezmiennie są największą wartością firmy – dlatego staramy się odpowiadać na ich potrzeby. Z oczywistych względów rok 2021 i poprzedni stanowiły duże wyzwanie dla pracowników, ale też dla działów HR. Rok ubiegły, na niespotykaną dotychczas skalę, zadomowił w firmie nowe technologie dla pracowników i pracę w modelu hybrydowym, który ciągle doskonalimy. Przechodzimy dużą zmianę świadomie, budując kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uelastyczniamy sposób, w jaki pracujemy i myślimy o pracy. Wiemy, jak ważny jest balans pomiędzy życiem osobistym i zawodowym oraz jak ważna jest rola lidera w procesie dbania o dobrostan pracownika. Z tych względów położyliśmy większy nacisk na uwrażliwienie i wyposażenie menedżerów i pracowników w praktyczne wskazówki i narzędzia do pracy. Choć nierzadko „po kablu światłowodowym” – jesteśmy bliżej pracowników niż kiedykolwiek i ten trend zamierzamy utrzymać.

Bartosz Drozdowicz,Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Ilustracja - Bartosz Drozdowicz

Rozwijamy Totalizator Sportowy, poszerzamy naszą ofertę i zasięg działania. Nowe obszary – w szczególności dołączenie do wymagającego i dynamicznego rynku e-commerce – stwarzają przestrzeń dla wysokiej klasy specjalistów i rozwoju innowacyjnych kompetencji naszego zespołu. To wszystko wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia w organizacji – w 2021 roku zwiększyliśmy liczbę pracowników o 797 osób.

Wszyscy pracownicy w Totalizatorze Sportowym są zatrudnieni na etat, a niemal wszyscy – 99,7% – objęci są również umowami zbiorowymi. O jakości i ocenie pracy w naszej organizacji świadczy też dwukrotnie niższy od średniej rynkowej wskaźnik rotacji – w Totalizatorze Sportowym wyniósł on w 2021 roku 8%, podczas gdy w całej gospodarce wyniósł on 16%6.

Łączna liczba pracowników

20180
20190
20200
20210
Ilustracja - Postacie

6http://hrpress.pl/news/fluktuacja-pracownikow-w-polskich-firmach-najnowsze-dane/

W komunikacji Totalizator Sportowy stawia na transparentność, dlatego zapewniamy naszym pracownikom aktualną wiedzę o działaniach spółki. Dzięki regularnie prowadzonej komunikacji wewnętrznej nasze zespoły są informowane o sprawach bieżących oraz naszych zasadach i wartościach.

W 2021 roku szczególną uwagę poświęcaliśmy Jubileuszowi 65-lecia spółki, który wewnątrz firmy naturalnie wywoływał duże poruszenie.

Każda osoba pracująca w Totalizatorze Sportowym miała okazję przekonać się, jak wielkie zasługi dla polskiego sportu i kultury miał na przestrzeni lat ich pracodawca i jak również teraz nasza codzienna praca przekłada się na sukcesy polskich sportowców czy rozwój świata kultury. Komunikacja wewnętrzna w Totalizatorze Sportowym odbywa się wielokanałowo i jesteśmy dumni z tego, że zbudowaliśmy tak cenną platformę wewnętrznego dialogu.

Aida BellaDyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej,Rzecznik Prasowy
Ilustracja - Aida Bella
a. Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć
Rodzaj umowy o pracękobietymężczyźnisuma
czas określony18785132391
czas nieokreślony8067281534
SUMA268412413925
b. Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płećkobietymężczyźnisuma
pełen etat267612393915
część etatu8210
SUMA268412413925
8%

Rotacja pracowników w Totalizatorze Sportowym w 2021 roku

16%

Średni wskaźnik rotacji na polskim rynku pracy w 2021 roku

Zatrudnienie i rotacja pracowników

2021
a. Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat26167328
od 30 do 50 lat465112577
powyżej 50 lat15637193
SUMA8822161098
Wskaźnik zatrudnienia32,9%17,4%28,0%
2021
b. Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat8855143
od 30 do 50 lat562884
powyżej 50 lat573188
SUMA201114315
Wskaźnik zatrudnienia7,5%9,2%8,0%

Jak się z nami pracuje

Jesteśmy dużą firmą o bogatej historii, ale nieustannie dostosowujemy się do nowoczesnych praktyk w prowadzeniu biznesu. Inspirują nas metodyki zwinne oraz dążenie do ograniczenia zbędnych formalności oraz nadmiernej biurokracji. Chcemy, by w Totalizatorze Sportowym podział kompetencji był jasny, umiejętność pracy w zespołach doceniana, a inicjatywy pracowników zawsze spotykały się z zainteresowaniem organizacji. Inspirującą, 65-letnią tradycję łączymy z nowoczesnym zarządzaniem i ogromnym potencjałem technologicznym. Zmieniamy się, idąc z duchem czasu.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE ŁĄCZYMY Z ATRAKCYJNYM PAKIETEM BENEFITÓW. OFERUJEMY:

 • kwartalne premie
 • prywatną opiekę medyczną
 • bony świąteczne dwa razy w roku
 • nagrody z zysku
 • dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • pracowniczy program emerytalny
 • bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
 • dofinansowanie do działań rozwojowych (kursy i szkolenia)
 • dofinansowanie do nauki języków obcych
 • pożyczkę remontową i mieszkaniową
 • możliwość wypoczynku w ośrodkach Totalizatora Sportowego w Krynicy-Zdroju i Radawie

Jesteśmy firmą, która rozumie potrzebę równowagi między pracą a życiem prywatnym, a naszych pracowników zachęcamy do spędzenia aktywnego czasu z bliskimi i co roku na wiosnę uczestniczymy w akcji „Dwie godziny dla Rodziny”. Umożliwiamy wówczas wszystkim zatrudnionym jednorazowe skrócenie czasu pracy o 120 minut i przeznaczenie go na wypoczynek w rodzinnym gronie lub czas dla siebie.W 2021 roku akcji przyświecało hasło „Pokoleniowo na sportowo” – zachęcaliśmy tym samym pracowników i ich bliskich do wspólnej aktywności fizycznej. Z możliwości skrócenia czasu pracy skorzystało 1478 pracowników.

Rozwijamy Totalizator Sportowy i poszukujemy do pracy osób ambitnych, które chcą związać swoją karierę z naszą branżą

W 2021 roku wzięliśmy udział w Targach Pracy Jobicon oraz Targach Pracy IT dla Profesjonalistów, gdzie zaprezentowaliśmy naszą atrakcyjną ofertę jako pracodawca i wskazaliśmy, na jakie stanowiska poszukujemy pracowników. Spotkania odbyły się zdalnie, a udział w nich wzięło ponad 140 pracodawców. Każdy miał dedykowaną zakładkę na stronie internetowej targów, gdzie kandydaci mogli zapoznać się z materiałami oraz – przede wszystkim – na żywo zadać pytania poprzez czat. Odpowiedzi udzielali pracownicy zespołu HR oraz Departamentu Rozwoju i Linii Biznesowej Online. Dzięki udziałowi w targach z naszymi ofertami pracy zapoznało się 11 tys. osób, a ponad tysiąc przesłało swoje CV. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania z naszymi pracownikami, na które łącznie zapisało się 205 osób.

Urlopy rodzicielskie

2021
kobietymężczyźnisuma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego---
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego42-42
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego23-23
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy26-26
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2020)29-29
Wskaźnik powrotu do pracy54,76%-54,76%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia89,66%-89,66%

Rozwój pracowników

Od rozpoznawania fałszywych banknotów, poprzez zaawansowane technologie informatyczne po zawiłości spraw księgowych – w Totalizatorze Sportowym dbamy o rozwój specjalistycznych kompetencji pracowników. Część kursów, jak na przykład te dotyczące zagadnień etyki i compliance czy związanych z Odpowiedzialną Grą, jest wspólna i obowiązkowa dla wszystkich pracowników. Pozostałe dostosowywane są do potrzeb konkretnych zespołów Totalizatora Sportowego i wspierają realizację celów biznesowych organizacji.

Nasi pracownicy co roku maja możliwość uczestniczenia zarówno w różnorodnych działaniach grupowych i indywidualnych rozwijających lub podnoszących posiadane przez nich kompetencje, jak i również pozwalających na wymianę wiedzy i dobrych praktyk w środowisku międzynarodowym.

Są to m.in.:

 • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • kursy językowe,
 • konferencje krajowe i zagraniczne,
 • studia – licencjat, magisterium, studia podyplomowe.

Szkolenia w Totalizatorze Sportowym przygotowujemy tak, aby pracownicy na każdym stanowisku mogli rozwijać praktyczne kompetencje potrzebne im w codziennej pracy.

Pogłębiamy umiejętności, które pracownicy naszej organizacji już posiadają i wspieramy ich specjalizację w danym obszarze. Doskonalimy m.in. umiejętności managerskie wśród kadry kierowniczej, umiejętności handlowe wśród sprzedawców i wiedzę z zakresu IT wśród pracowników informatycznych.

Poza doskonaleniem kompetencji, zapewniamy rozwój pracownikom zainteresowanym zmianą swojej roli w organizacji – wspieramy awanse pionowe oraz planowane zmiany stanowisk. Tam, gdzie okoliczności na to pozwalają, zachęcamy do wewnętrznej wymiany wiedzy, a trenerami podczas szkoleń są nasi pracownicy. Chętnie sięgamy również po ekspertów zewnętrznych, których cenne doświadczenie jest doceniane przez pracowników.

Justyna Radzikowska,Kierownik Zespołu Rozwoju Pracowników
Ilustracja - Justyna Radzikowska

Łącznie w 2021 roku w szkoleniach wzięło udział 21 936 uczestników. Realizujemy działania rozwojowe, korzystając z różnorodnych form, a sposób realizacji tych działań jest każdorazowo dopasowywany do zdefiniowanej potrzeby rozwojowej, celu i zakresu szkolenia oraz możliwości realizacji w danej sytuacji.

W celu uelastycznienia procesu pozyskiwania wiedzy, ułatwienia dostępu do wiedzy oraz umożliwienia pracownikom realizacji szkoleń w dogodnym dla nich czasie i miejscu, w 2021 roku udostępniliśmy platformę e-learningową. Sukcesywnie dodajemy do niej kolejne szkolenia, a rozwój oferty szkoleń realizowanych w formule online jest odpowiedzią na potrzeby związane ze zmianami w zakresie organizacji pracy pracowników (praca zdalna) oraz zmianami w zakresie sposobów pozyskiwania wiedzy.

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA W TOTALIZATORZE SPORTOWYM W 2021 ROKU WRAZ Z LICZBĄ UCZESTNIKÓW:

Szkolenie rozpoznawanie dokumentów i banknotów – 2987 osób
Standard Obsługi Klienta – 1326 osób
Podstawowe obowiązki ustawowe instytucji finansowych – 2672 osób
MS Office 365 – 1185 osób
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – 3059 osób
Compliance – 4220 osób
Kodeks Etyki – 2126 osób
MS Excel – 2154 osób
Odpowiedzialna Gra – 2528 osób
Podstawy programowania w języku Python – 11 osób
Zmiana – szkolenie motywacyjne – 78 osób
Liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2021 roku:
Podział ze względu na strukturę:Łączniekobietymężczyźni
wyższa kadra zarządzająca1 108284824
średnia kadra zarządzająca3 7641 4972 268
pozostali pracownicy32 70821 50711 201
Suma godzin szkoleniowych37 58023 28814 293
Podział ze względu na pion organizacyjny:Łączniekobietymężczyźni
Centrala9 1614 689 4 472
Oddziały28 41918 5999 821
Suma godzin szkoleniowych37 58023 28814 293
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika9,6
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety8,7
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn11,5
Podział ze względu na struktur꣹czniekobietymężczyźni
Liczba osób zatrudnionych w wyższej kadrze zarządzającej711853
Liczba osób zatrudnionych w średniej kadrze zarządzającej16866102
Liczba osób - pozostałych pracowników368626001086
Ilustracja - Biuro

Różnorodność w naszym zespole

W Totalizatorze Sportowym liczą się wyłącznie kompetencje i zaangażowanie. Gwarantujemy równe szanse, a w różnorodności widzimy możliwości rozwoju naszych produktów i usług. We wszystkich obszarach firmy oraz w procesie rekrutacji szanujemy każdą osobę. Możliwość awansu w naszych strukturach opiera się wyłącznie na obiektywnych przesłankach, takich jak umiejętności i zdolności.

Skupiamy nasze wysiłki, aby zapobiegać uprzedzeniom, dyskryminacji i niesprawiedliwości. Od 2012 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Wszystkich pracowników obowiązuje też „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”, zgodnie z którą w Totalizatorze Sportowym nie ma przyzwolenia ani tolerancji dla zachowań zakazanych wobec pracowników – molestowania, zastraszania, znęcania się, dyskryminacji czy mobbingu. W 2021 roku nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku takiego zachowania.

RÓŻNORODNOŚĆ PRACOWNIKÓW I ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

a) Organy nadzoru w organizacji
Podział ze względu na strukturę i wiek:
ZarządŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat---
od 30 do 50 lat2-2
powyżej 50 lat211
Łącznie413
Rada NadzorczaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat---
od 30 do 50 lat2-2
powyżej 50 lat312
Łącznie514
b) Kategorie pracowników
Podział ze względu na strukturę i wiek:
wyższa kadra zarządzającaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat11-
od 30 do 50 lat36927
powyżej 50 lat34826
Łącznie711853
średnia kadra zarządzającaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat211
od 30 do 50 lat1114962
powyżej 50 lat551639
Łącznie16866102
pozostali pracownicyŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat652481171
od 30 do 50 lat20931508585
powyżej 50 lat941611330
Łącznie368626001086
Całkowita liczba zatrudnionych pracowników3925
Liczba kobiet2684
Liczba mężczyzn1241
Ilustracja - Konferencja
a) Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji
ZarządŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat0%0%0%
od 30 do 50 lat50%0%50%
powyżej 50 lat50%25%25%
Łącznie100%25%75%
Rada NadzorczaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat0%0%0%
od 30 do 50 lat40%0%40%
powyżej 50 lat60%20%40%
Łącznie100%20%80%
b) Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii
wyższa kadra zarządzającaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat1%1%0%
od 30 do 50 lat51%13%38%
powyżej 50 lat48%11%37%
Łącznie100%25%75%
średnia kadra zarządzającaŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat1%1%1%
od 30 do 50 lat66%29%37%
powyżej 50 lat33%10%23%
Łącznie100%39%61%
pozostali pracownicyŁączniekobietymężczyźni
poniżej 30 lat18%13%5%
od 30 do 50 lat57%41%16%
powyżej 50 lat26%17%9%
Łącznie100%71%29%

O Raporcie

Totalizator Sportowy raportuje tematy niefinansowe od 2009 roku. Niniejszy raport to drugi raport przygotowany zgodnie ze standardami raportowania zintegrowanego. Wcześniejsze dokumenty raportowały kwestie zaangażowania społecznego organizacji.

Poprzedni został wydany w 2021 roku i dotyczył roku 2020. Spółka od 2019 roku raportuje w cyklu rocznym, wcześniej raporty wydawane były w cyklu dwuletnim.

Raport został przygotowany zgodnie z GRI Standards na poziomie zgodności podstawowym („Core”). Jeśli w tekście nie wskazano inaczej, raport obejmuje działalność Totalizatora Sportowego w Polsce w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i stanowi kontynuację poprzedniego raportu.

W raportowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.

W niniejszym raporcie opisujemy zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, w skład której wchodzą:

 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Merkury - Invest Sp. z o.o.
 • Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
 • Lottomerkury Sp. z o.o.

Wszystkie wyżej wymienione spółki zostały objęte sprawozdaniem finansowym.

Ilustracja - Komputer

Raport odpowiada na oczekiwania interesariuszy dotyczące zrównoważonego rozwoju Totalizatora Sportowego. W przygotowaniu dokumentu opieraliśmy się na przeprowadzonym w 2022 roku badaniu zainteresowań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych organizacji, którzy zdefiniowali najbardziej istotne zagadnienia doty czące zrównoważonego rozwoju Totalizatora Sportowego. Na podstawie udzielonych odpowiedzi stworzona została matryca istotności tematów.

Ocena od 1 – 8, gdzie 1 oznacza „niezbyt istotne”, a 8 oznacza „najbardziej istotne”

interesariusze zewnętrzni

interesariusze wewnętrzni

Ilustracja - Wykres
1Wielkość zatrudnienia w firmie: liczba nowych pracowników, rotacja, benefity pracownicze, powroty do pracy po urlopach macierzyńskim lub tacierzyńskim
2Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery
3Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
4Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji
5Komunikacja z pracownikami, w tym minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się ich o istotnych zmianach operacyjnych
6Wyniki finansowe (przychody, koszty), pomoc finansowa uzyskana od państwa
7Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji przypadków korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów)
8Zapobieganie przypadkom naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych
9Angażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne prowadzone przez firmę
10Działalność sponsoringowa i charytatywna
11Ocena dostawców pod kątem praktyk zatrudnienia, kwestii społecznych i poszanowania praw człowieka
12Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
13Zasady odpowiedzialnej sprzedaży produktów
14Zdrowie i bezpieczeństwo klientów użytkujących produkty lub korzystających z usług
15Zachowanie poufności w relacjach z klientami. Działania zapobiegające utracie danych
16Działania związane z edukacją i informowaniem o skutkach nadużywania hazardu

KLUCZOWI INTERESARIUSZE TOTALIZATORA SPORTOWEGO W 2021 ROKU:

 • Pracownicy
 • Instytucje państwowe, administracyjne i tworzące prawo
 • Klienci
 • Dostawcy/partnerzy
 • Otoczenie społeczne
 • Konkurencja

Podczas pracy nad strukturą publikacji wzięto również pod uwagę wewnętrzne polityki i strategie oraz poprzednie raporty firmy. Zewnętrzne dokumenty i standardy, które są istotne dla Totalizatora Sportowego przy realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ich raportowaniu, to: Cele Zrównoważonego Rozwoju, norma ISO 26000 oraz CSR Guidelines przygotowany przez The European State Lotteries and Toto Association.

Przy tworzeniu raportu brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli pracowników Totalizatora Sportowego. Dzięki ich zaangażowaniu, merytorycznym uwagom, sugestiom i propozycjom możliwe było zebranie danych i informacji zaprezentowanych w niniejszej publikacji.

Kontakt w sprawie raportu:

csr@totalizator.pl

Kontakty

LOKALIZACJE:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.ul. Targowa 25, 03–728 Warszawatel. 22 518 22 00centrala@totalizator.pl
Oddział we Wrocławiuul. Joannitów 16, 50–525 Wrocławtel. 71 333 19 38wroclaw@totalizator.pl
Oddział w Zielonej Górzeul. Kręta 5, 65–770 Zielona Góratel. 68 322 17 60zgora@totalizator.pl
Oddział w Białymstokuul. Modlińska 1, 15–066 Białystoktel. 85 665 51 00bialystok@totalizator.pl
Oddział w Bydgoszczyul. Poznańska 20, 85–129 Bydgoszcztel. 52 363 45 00bydgoszcz@totalizator.pl
Oddział w Gdańskuul. Straganiarska 31/33, 80–837 Gdańsktel. 58 692 15 61gdansk@totalizator.pl
Oddział w Koszalinieul. Piłsudskiego 56, 75–525 Koszalintel. 94 314 68 23koszalin@totalizator.pl
Oddział w Katowicachul. Ligocka 103, 40–568 Katowicetel. 32 208 79 00katowice@totalizator.pl
Oddział w Kielcachul. Targowa 18, 25–520 Kielcetel. 41 343 78 01kielce@totalizator.pl
Oddział w Krakowieul. Olszańska 5a, 31–513 Krakówtel. 12 627 97 01krakow@totalizator.pl
Oddział w Lublinieul. Wolińskiego 20, 20–477 Lublintel. 81 759 33 00lublin@totalizator.pl
Oddział w Łodziul. Wodna 43/45, 90–046Łódź tel. 42 677 59 00lodz@totalizator.pl
Oddział w Olsztynieul. B. Linki 1, 10–534 Olsztyntel. 89 521 71 40olsztyn@totalizator.pl
Oddział w Opoluul. Kośnego 22, 45–056 Opoletel. 77 406 61 01opole@totalizator.pl
Oddział w Poznaniuul. Palacza 81, 60–273 Poznańtel. 61 864 60 00poznan@totalizator.pl
Oddział w Rzeszowieul. Geodetów 1, 35–959 Rzeszówtel. 17 860 96 10rzeszow@totalizator.pl
Oddział w Szczecinieul. Celna 1, 70–644 Szczecintel. 91 480 85 46szczecin@totalizator.pl
Oddział w Warszawieul. Targowa 25, 03–728 Warszawatel. 22 518 24 09warszawa@totalizator.pl
Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiecul. Puławska 266, 02–684 Warszawatel. 22 543 95 00sluzewiec@totalizator.pl

Tabela gri

Numer i nazwa wskaźnikaRozdział
GRI 102 Główne wskaźniki
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Działania, marki, produkty i usługiRozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacjiRozdział 5. O Raporcie
102-4 Rozmieszczenie krajów, w których działa organizacjaRozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
102-5 Charakter własności oraz forma prawnaRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-6 Rynki obsługiwane przez organizacjęRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-7 Skala organizacjiRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-8 Informacje o osobach zatrudnionych i innych pracownikachRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji
102-10 Istotne zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostawRozdział 5. O Raporcie
102-11 Zasada przezorności i podejście do niej w organizacjiRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-12 Zewnętrzne inicjatywyRozdział 1. #WygrywamyRazem
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniachRozdział 1. #WygrywamyRazem
102-14 Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacjiRozdział 1. #WygrywamyRazem
102-15 Kluczowe obszary wpływu, ryzyka i szanseRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowaniaRozdział 1. #WygrywamyRazem
102-17 Mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawaRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-18 Struktura organu zarządzającego organizacjiRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-22 Skład najwyższego ciała zarządzającego oraz jego komitetówRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
102-40 Lista grup interesariuszyRozdział 5. O Raporcie
102-41 Zbiorowe układy pracyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszyRozdział 5. O Raporcie
102-43 Podejście organizacji do angażowania interesariuszyRozdział 5. O Raporcie
102-44 Kluczowe zagadnienia poruszone przez interesariuszyRozdział 5. O Raporcie
102-45 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymRozdział 5. O Raporcie
102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektówRozdział 5. O Raporcie
102-47 Lista istotnych aspektówRozdział 5. O Raporcie
102-48 Ponowne przedstawienie informacjiRozdział 5. O Raporcie
102-49 Zmiany w sposobie przygotowania raportuRozdział 5. O Raporcie
102-50 Okres objęty raportemRozdział 5. O Raporcie
102-51 Data poprzedniego raportuRozdział 5. O Raporcie
102-52 Cykl raportowaniaRozdział 5. O Raporcie
102-53 Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treściRozdział 5. O Raporcie
102-54 Informacje zgłoszone zgodnie ze standardami GRIRozdział 5. O Raporcie
102-55 Indeks treści GRIRozdział 5. O Raporcie
102-56 Weryfikacja zewnętrznaRozdział 5. O Raporcie
GRI 103 Podejście do Zarządzania
103-1 Uzasadnienie istotności aspektu i jego zakresuRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzaniaRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
GRI 201 Wyniki ekonomiczne
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielonaRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
GRI 205 Zapobieganie korupcji
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działaniaRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnymRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznychRozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
GRI 301 Materiały
301-1 Użyte materiały według wagi lub objętościOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
301-2 Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklinguOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
301-3 Odzyskane produkty i ich materiały opakowanioweOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
GRI 302 Energia
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacjiOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
302-3 EnergochłonnośćOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
302-4 Zmniejszenie zużycia energiiOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
GRI 303 Woda i ścieki
303-1 Interakcje z wodą jako wspólnym zasobemOrganizacja nie ma znaczącej interakcji z zasobami wodnymi
303-2 Zarządzanie oddziaływaniami związanymi z odprowadzaniem wodyWoda z organizacji zużywana jest do celów bytowych i jest odprowadzana zgodnie z specyfiką wodno-kanalizacyjną danego regionu.
303-3 Pobór wodyOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
303-4 Odprowadzenie wodyRozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
GRI 304 Bioróżnorodność
304-1 Obszary prowadzenia działalności będące własnością, dzierżawione, zarządzane w obszarach chronionych lub obszarach o wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymiRozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
304-2 Znaczący wpływ działań, produktów lub usług na różnorodnośćNie odnotowano znaczącego wpływu na bioróżnorodność
304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowaneOrganizacja nie prowadzi działalności na terenach chronionych
304-4 Gatunki z czerwonej listy IUCN i krajowej listy ochrony gatunków z siedliskami na obszarach dotkniętych operacjamiNie odnotowano gatunków chronionych na obszarach objętych operacjami organizacji
GRI 305 Emisje
305-1 Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianychOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
305-2 Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych pochodzące z zakupionej energiiOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
305-4 GHG ntensywność emisji gazów cieplarnianychOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianychOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
305-6 Emisje zubożające warstwę ozonową substancje (SZWO)Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
305-7 Tlenki azotu (NOX), tlenki siarki (SOX) i inne znaczące emisje do powietrzaOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
GRI 306 Ścieki i odpady
306-1 Odprowadzanie wody według jakości i przeznaczeniaOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpademOrganizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za rok 2021
306-3 Znaczące wyciekiOrganizacja nie odnotowała znaczących wycieków
306-4 Transport odpadów niebezpiecznychOrganizacja nie prowadzi transportu odpadów niebezpiecznych
306-5 Zbiorniki wodne dotknięte zrzutami wody lub jej wyciekamiNie odnotowano podobnych przypadków
GRI 307 Zgodność z przepisami środowiskowymi
307-1 Przypadki nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiskaW raportowanym okresie nie odnotowano przypadków niesprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 401 Zatrudnienie
401-1 Przyjęcia nowych pracowników i rotacja pracownikówRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, nie dostępne dla pracowników nie pełnoetatowychRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
401-3 Urlop rodzicielskiRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentówRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-3 Usługi w zakresie zdrowia zawodowegoRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-4 Uczestnictwo pracowników, konsultacje i komunikacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-5 Szkolenie pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-6 Promocja zdrowia pracownikówRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-9 Wskaźnik urazów związanych z pracąRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
403-10 Choroby zawodoweRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.Rozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
GRI 405 Różnorodność i równe szanse
405-1 Różnorodność w najwyższym organie zarządzającym i w kadrze pracowniczejRozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii.Rozdział 5. #WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo
GRI 412 Prawa człowieka
412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania praw człowieka.Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.W raportowanym okresie organizacja nie przekazała darowizn na partie polityczne, polityków i instytucji o podobnym charakterze
416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych.Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie
GRI 413 Społeczności lokalne
GRI 414 Ocena społeczna dostawców
419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi.Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair