#WygrywamyRazem

Nasza misja i wizja

Niezależnie od tego, kto gra i kto wygrywa – w Totalizatorze Sportowym zwyciężają wszyscy Polacy. Każdy kupiony los czy zakład to realne wsparcie polskiego sportu, kultury i społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałania nielegalnemu hazardowi. Każda wydana przez klientów złotówka to możliwość wysokiej wygranej i jednocześnie większe wpływy do budżetu państwa. Łączymy odpowiedzialną rozrywkę, spełnianie marzeń naszych graczy oraz zaangażowanie społeczne. Wygrywamy Razem!

Wartości

Satysfakcja klientów

Nie ma nic ważniejszego od zadowolonych klientów. To dla nich istniejemy. Oczekiwania klientów są zawsze w centrum naszej uwagi.

Szacunek

Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani. Cenimy odmienne poglądy, godność i różnorodność. W ten sposób tworzymy kulturę współpracy i dialogu. Swoją postawą dajemy przykład innym.

Otwartość

Otwarte i szczere wypowiadanie opinii daje impuls do rozwoju i pozwala generować pomysły. Cenimy otwartość u klientów, pracowników i słuchamy ich pomysłów.

Odpowiedzialność

Podejmując decyzje i wdrażając pomysły, identyfikujemy się z nimi, a następnie rozliczamy się z nich. Działamy w sposób profesjonalny, etyczny i zgodny z prawem. Dbamy o to, by nasi klienci grali z nami bezpiecznie.

Wiedza

Dzięki ponad 65-letniej obecności na rynku dysponujemy unikalną wiedzą i kapitałem ludzkim. Korzystanie z tych atutów pomaga w rozwoju firmy i wszystkich jej pracowników. Chcemy wiedzieć coraz więcej, by jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.

Wiarygodność

Nasz biznes opiera się na zaufaniu klientów do nas wypracowanym przez dekady uczciwej współpracy. Uczciwość to również kluczowa cecha, którą muszą odznaczać się nasi pracownicy.

Aktywność

Cenimy przejmowanie inicjatywy, nieustannie poszukujemy sposobów na skuteczne realizowanie działań. Sprzeciwiamy się marnowaniu czasu i innych zasobów, optymalizując i usprawniając procesy.

Społecznie i odpowiedzialnie

14,7 Miliarda złotych1

przeznaczyliśmy od 1994 roku na wsparcie sportu.

Ilustracja - rowerzyści

Ponad 3 Miliardy złotych2

przekazaliśmy od 2004 roku na wsparcie polskiej kultury.

Ilustracja - opera

1Kwota przekazana przez Totalizator Sportowy do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 1994-2021.

2Kwota przekazana przez Totalizator Sportowy do Funduszu Promocji Kultury w latach 2003-2021

Totalizator Sportowy to wyjątkowa firma, która towarzyszy Polakom już od ponad 65 lat. W sposób odpowiedzialny realizujemy monopol na gry liczbowe i loterie pieniężne. Klientom zapewniamy rozrywkę i szanse na największe na rynku wygrane. Przedstawicielom świata sportu i kultury dajmy stabilne wsparcie płynące z dopłat do naszych produktów oraz ze środków własnych. Pracownikom zaś zapewniamy stabilne, angażujące miejsce pracy w firmie, która jest istotnym elementem polskiej gospodarki oraz życia społecznego.

„Wygrywamy Razem” to nie pusty slogan marketingowy, ale nasze zobowiązanie do działania w sposób odpowiedzialny społecznie.

Misja Totalizatora Sportowego ma wymiar społeczny, ekonomiczny i produktowy. Określa, jak chcemy prowadzić działalność i wygrywać na rynku. Trzy filary naszej misji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i dotykają najważniejszych aspektów działalności Totalizatora Sportowego.

 • Misja produktowa:

  Oferowanie klientom bezpiecznej rozrywki, najwyższych wygranych na rynku i przeznaczanie największych środków na wygrane w grach dostępnych w Polsce.

 • Misja ekonomiczna:

  Maksymalizacja wpływów Skarbu Państwa z działalności objętej monopolem przy najwyższej możliwej stopie zwrotu dla klientów i efektywności w obszarze pozostałych kosztów.

 • Misja społeczna:

  Nieustanne zapewnianie możliwości rozwoju naszym pracownikom, społecznościom sportowców zawodowych i amatorów, przedstawicielom świata kultury i sektora pozarządowego.

  Nasza firma zmienia się wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, możliwościami współczesnej technologii oraz całą branżą gamingową. Nasza Wizja to trzy filary, które wskazują na to, jaką firmą chcemy być w przyszłości i jak chcemy być postrzegani.

 • Chcemy, by Klienci wybierali gry Totalizatora Sportowego, wiedząc, że angażujemy się we wspieranie sportu, kultury, sektora pozarządowego oraz przeciwdziałanie szarej strefie.

 • Będziemy wyznaczać międzynarodowe trendy w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów zamiast za nimi podążać.

 • Mamy ambicję być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszych pracowników.

Działamy zgodnie z planem

Nasza misja i wizja pomogły nam realizować działania określone w Strategii Totalizatora Sportowego na lata 2017-2020 wraz z późniejszą aktualizacją wydłużającą jej horyzont do 2021 roku. Był to okres intensywnych zmian, w którym dostosowaliśmy naszą firmę do nowych przepisów Ustawy o grach hazardowych i rozwinęliśmy działalność w nowych obszarach biznesowych.

Nasza Strategia 2017-2021 stawiała w centrum uwagi klientów. Stale obserwujemy, jak zmieniają się ich zwyczaje i nawyki, w szczególności te dotyczące korzystania z Internetu oraz płatności bezgotówkowych. Naszą strategiczną odpowiedzią stała się transformacja technologiczna Totalizatora Sportowego. Usprawniliśmy i zdigitalizowaliśmy działania i procesy wewnętrzne, w 2018 roku uruchomiliśmy kasyno internetowe i serwis lotto.pl, jednocześnie modernizując naszą sieć sprzedaży stacjonarnej oraz salony gier na automatach.

Ilustracja - aplikacja

Realizacja strategii w 2021 roku:

 • wprowadziliśmy nowy system loteryjny, który dla klientów oznaczał rozwój funkcjonalności i nowe modele sprzedaży (m.in. pakiety produktów),
 • rozwinęliśmy ofertę gier loteryjnych online o kilkanaście loterii interaktywnych pod marką Gierki,
 • zmodernizowaliśmy nasz portal lotto.pl oraz aplikację mobilną LOTTO,
 • rozwinęliśmy sieć salonów gier na automatach,
 • rozwinęliśmy kategorię live casino i udostępniliśmy nowe gry w Total Casino,
 • usprawniliśmy i zdigitalizowaliśmy szereg procesów wewnętrznych i zewnętrznych, aby działać w jak najbardziej efektywny sposób,
 • utrzymaliśmy renomowane certyfikaty World Lottery Association oraz The European State Lotteries and Toto Association dotyczące Odpowiedzialnej Gry,
 • wdrożyliśmy innowacyjne w naszej branży podejście do obsługi klientów – kontakt z firmą w wielu kanałach i łączymy szybkość obsługi z jej wysoką jakością,
 • wspieraliśmy walkę z nielegalnym hazardem i szarą strefą m.in. przy współpracy z United Nations Global Compact Poland,
 • we współpracy z brytyjską firmą analityczną H2GC opracowaliśmy kompleksowy raport dotyczący występowania szarej strefy w kanale online. W raporcie zaprezentowane zostały także propozycje zmian mających na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa klienta w sieci.

Wyzwania i plany na rok 2022

 • nowe metody sprzedaży, nowe produkty i funkcjonalności wspierające omnikanałowość,
 • wprowadzenie Karty Gracza wraz z programem lojalnościowym w obu kanałach sprzedaży LOTTO,
 • rozwój płatności bezgotówkowych w sieci naziemnej wraz z innowacyjną usługą wypłat wygranych na karty płatnicze,
 • kontynuacja współpracy inwestycyjnej w ramach powołanego funduszu Corporate Venture Capital, a także realizacja projektów R&D przy współpracy ze spółkami celowymi z funduszu,
 • optymalizacja zarządzania nieruchomościami,
 • zbadanie śladu węglowego organizacji,
 • rozwinięcie hybrydowego modelu pracy.
Ilustracja - ręce

W najbliższych latach obowiązywać będzie nowa strategia na okres 2022-2026. Po ostatnich latach rewolucji chcemy realizować sukcesywną ewolucję naszej działalności pod względem biznesowym i organizacyjnym. Kluczowe będzie zbudowanie społeczności wokół idei Wygrywamy Razem oraz rozwój świadomości zarówno wśród pracowników, jak i klientów co do zaangażowania społecznego Totalizatora Sportowego.

Nasze założenia strategiczne na lata 2022-2026

Zrównoważony wzrost:

Systematyczne poszerzanie oferty produktowej, rozwój procesów sprzedażowych i organizacyjnych oraz intensyfikacja działań komunikacyjnych.

Odpowiedzialna rozrywka:

Umocnienie pozycji spółki jako firmy odpowiedzialnej społecznie zarówno pod kątem bezpiecznej gry i odpowiedzialnej rozrywki, jak i zaangażowania społecznego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Transformacja cyfrowa i digitalizacja:

Dążenie do niezależności technologicznej przy jednoczesnym wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań rynkowych, a także zwiększaniu kompetencji własnych w obszarze tworzenia i rozwoju rozwiązań technologicznych, a także dalszej digitalizacji procesów. Dzięki inwestycjom funduszu ffVC Tech & Gaming będziemy także korzystać z rozwiązań innowacyjnych startupów.

Przyjazne miejsce pracy:

Działania zmierzające do postrzegania Spółki jako jednego z najlepszych pracodawców na rynku, m.in. poprzez zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz poprawę efektywności prowadzonych działań.

Innowacyjność i badania:

Poszukiwanie, analiza i testowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz biznesowych celem potencjalnej implementacji w przyszłości.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W Totalizatorze Sportowym odpowiedzialnie patrzymy w przyszłość i konsekwentnie podejmuje działania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w Agendzie 2030. Agenda to rezolucja, która w 2015 r. została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa ma na celu określenie dróg rozwoju dla świata poprzez zdefiniowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą kluczowych zagadnień w tym m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony naszej planety przed degradacją, promocji dobrobytu oraz pokoju, a także wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów Agendy 2030.

Poprzez swoje działania – opisywane również w niniejszym raporcie – wspieramy poniższe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Nasi Partnerzy

Współtworzymy branżę hazardową w Polsce i Europie, a nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w licznych stowarzyszeniach. Korzystamy również z doświadczeń innych podmiotów, wdrażając w Totalizatorze Sportowym najlepsze praktyki. W 2021 roku należeliśmy do:

Logo European Lotteries

The European Lotteries

Logo WLA

World Lottery Association

Logo Global Compact

UN Global Compact Poland

 • Fundacja Przedsiąbiorców Polskich

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

 • Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • Warszawska Organizacja Turystyczna

 • Związek Pracodawców Business and Science Poland

 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Ilustracja - budynek

Model tworzenia wartości

kapitały
finansowy
ludzki
intelektualny
produkcyjny
naturalny
społeczny
GRACZE KORZYSTAJĄCY Z USŁUG TOTALIZATORA SPORTOWEGO
regulatorNadzoruje rynek gier hazardowych w Polsce
Działalność społeczna
produkty i usługiNajwyższej jakości gry losowe objęte monopolem państwa
sieć dystrybucji18 519 punktów sprzedaży naziemnej, Salony gier na automatach oraz kanał online
sprzedażzgodna z zasadami Odpowiedzialnej Gry i Standardem Obsługi Klienta
Działalność biznesowa
fundusze celoweDofinansowanie z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych
mecenaty i patronatyprojekty, inicjatywy i instytucje wspierane ze środków własnych
sponsoringPolski Komitet Olimpijski
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
rezultaty
Tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Totalizatora SportowegoOferowanie bezpiecznej rozrywki milionom dorosłych PolakówWspółpraca z dostawcami, która pozwala udoskonalić jakość usług Totalizatora SportowegoRozwój sportu, kultury narodowej, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wsparcie ochrony zdrowia
Tworzenie wartości dla wszystkich grup interesariuszy Totalizatora Sportowego

Nasze kapitały

Kapitał intelektualny

Na kapitał intelektualny Totalizatora Sportowego składają się:

 • wiedza i doświadczenie blisko czterech tysięcy osób pracujących w naszej organizacji. Naszą kadrę stanowią osoby posiadające unikalne w Polsce doświadczenie w branży hazardowej;
 • systemy zarządzania – wdrożyliśmy najlepsze standardy zarządzania, które pomagają nam osiągnąć wysoką efektywność w prowadzonych działaniach;
 • procedury należytej staranności w zakresie poszczególnych obszarów działalności;
 • know-how oraz innowacje – tworzymy warunki do rozwoju nowych produktów i rozwiązań;
 • technologie, metody i procesy, które umożliwiają funkcjonowanie Totalizatora Sportowego;
 • zasoby niematerialne, czynniki rynkowe – nasza marka i reputacja firmy, sieć współpracowników, relacje z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem zaufania wypracowanego wśród klientów.

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny Totalizatora Sportowego stanowią:

 • sieć sprzedaży naziemnej,
 • sieć salonów gier na automatach,
 • infrastruktura informatyczna oraz systemy cyfrowe,
 • budynki należące do spółki wraz z wyposażeniem.

Wszystkie aktywa trwałe Totalizatora Sportowego umożliwiają naszej spółce prowadzenie działalności biznesowej.

Kapitał ludzki

Nasz kapitał ludzki to nasi pracownicy. Ich fachowa wiedza, doświadczenie i umiejętności oraz postawy i motywacje na wszystkich szczeblach organizacji przekładają się na wartość Totalizatora Sportowego. Dzięki osobom pracującym w Totalizatorze Sportowym możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie firmy od 65 lat, prowadzenie działalności operacyjnej oraz osiąganie celów strategicznych. Troszczymy się o rozwój pracowników i dbamy o ich satysfakcję zawodową, razem z nimi budując przyjazne i nowoczesne miejsce pracy.

Kapitał finansowy

Nasz kapitał finansowy pozyskujemy poprzez prowadzoną działalność biznesową. Umożliwia on funkcjonowanie spółki, rozwój portfolio produktów oraz w istotnym stopniu wspiera rozwój społeczeństwa w Polsce poprzez dofinansowania profesjonalnego i amatorskiego sportu oraz szeroko pojętej kultury.

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny postrzegamy jako wpływ Totalizatora Sportowego na przyrodę. Jak w przypadku każdego biznesu, nasza działalność wiąże się z codziennym zużyciem paliw, energii, papieru i wody. W całej organizacji podejmujemy kompleksowe działania ograniczające negatywny wpływu na środowisko. Mamy też świadomość uczestnictwa w procesie zużycia zasobów naturalnych przez naszych dostawców.

Kapitał społeczny

Totalizator Sportowy działa na rzecz polskiego społeczeństwa nieprzerwanie od 65 lat. Od dekad budujemy relacje oparte na zaufaniu do naszych marek i oferowanych usług, a nasze punkty sprzedaży są trwałym elementem polskiego krajobrazu. Kapitał społeczny to jednak dużo więcej niż nasza relacja z klientami. To działania na rzecz naszej misji społecznej, która polega m.in. na wspieraniu finansowym sportu, świata kultury, profilaktyki uzależnień oraz inicjatyw społecznych.

Nieocenionym wsparciem w realizacji tych ambitnych planów aktywizujących Polaków na wielu polach jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Za jej sprawą od ponad dekady kreujemy społeczeństwo otwarte na wyzwania, pełne energii i zmotywowane do dalszego rozwoju.

Ilustracja - akcje