Nasza odpowiedź na COVID-19

Totalizator Sportowy w walce z koronawirusem

W 2020 roku doświadczyliśmy sytuacji, z którą nie mierzyły się powojenne pokolenia. Kryzys zdrowotny wywołany przez pandemię COVID-19 był odczuwalny również w Polsce. Dbając o życie i zdrowie Polaków, wprowadzano konieczne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Totalizator Sportowy jako spółka o silnym profilu społecznym nie pozostawał obojętny na tę bezprecedensową sytuację. W ciężkich dla wszystkich chwilach staraliśmy się dbać o utrzymanie ciągłości biznesu w jak najbardziej bezpieczny sposób, a jednocześnie nieśliśmy pomoc tam, gdzie było to możliwe. Działania Totalizatora Sportowego podjęte w walce z pandemią rozpoczęły się w marcu 2020 roku i trwały przez cały okres ujęty w niniejszym raporcie. Oto najważniejsze z nich.

Wsparcie od samego początku

W marcu 2020 roku Spółka podjęła decyzję o przekazaniu za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej 4 mln zł darowizny, która trafiła do ośmiu placówek medycznych w różnych częściach kraju: w Tychach, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Jarosławiu, Sanoku, Poznaniu i Oświęcimiu. Na liście zakupów Fundacji, która pośredniczyła w procesie przekazywania darowizny, znalazły się środki ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maski, przyłbice, okulary ochronne), kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, wideolaryngoskopy, ssaki elektryczne, holtery, analizatory parametrów krytycznych, nerki do dializ, worki ambulatoryjne, kardiomonitory, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, urządzenia do dezynfekcji i ambulanse specjalistyczne. Z tej kwoty wsparto także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej pośredniczyła także w przekazywaniu 91 samochodów z floty LOTTO. Auta trafiły do szpitali i innych placówek medycznych, które potrzebowały środków transportu.

Akcje pomocowe przebiegły sprawnie i efektywnie w dużej mierze także dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Aktywów Państwowych, które pomagały w koordynacji i identyfikacji potrzeb beneficjentów darowizn.

Jednocześnie Spółka dołożyła wszelkich starań, by zabezpieczyć komfort pracy wśród sprzedawców w punktach sieci własnej, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Prowadzono działania informacyjne, a także dystrybuowano środki ochrony osobistej. W stosunku do pracowników biurowych uruchomiono procedury pracy zdalnej lub w modelu hybrydowym, które pozwoliły na zachowanie ciągłości biznesowej
w miesiącach lockdownu.

Długofalowa akcja przekazywania 10%

Kolejnym krokiem w walce z pandemią była dla Totalizatora Sportowego decyzja o przeznaczeniu 10 procent ze sprzedaży produktów LOTTO online na rzecz walki z pandemią i jej skutkami. Działanie zainicjowane również jeszcze w marcu 2020 roku szybko zaczęło przynosić efekty w postaci realnych środków płynących na ten cel. Łącznie w trakcie minionego roku Totalizator Sportowy przeznaczył na walkę z koronawirusem ponad 25 mln zł.

Zaangażowanie Spółki dotyczyło nie tylko projektów bezpośrednio związanych ze służbą zdrowia i jej pilnymi potrzebami w tych nadzwyczajnych miesiącach. Totalizator Sportowy poświęcił swoją uwagę także długofalowym skutkom koronawirusa. 5 mln zł z powyższej puli zasiliło ministerialny program Sportowe Wakacje+, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych oraz wsparcie organizacji pozarządowych.

Dalsze działania

Totalizator Sportowy ma świadomość, że pandemia COVID-19 odbiła się na wielu sferach życia społecznego, a jej skutki będą odczuwalne przez dłuższy czas. Spółka nie zamierza ustawać w działaniach nakierowanych na niwelowanie jej wpływu. Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych działań było włączenie się pod koniec 2020 roku w organizację radomskiego szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19.

Ponadto Totalizator Sportowy włączył się we wsparcie walki ze skutkami koronawirusa dzięki programowi wolontariackiemu „Pomagamy razem”, w którym brali udział pracownicy Spółki, oraz oddolnym inicjatywom pracowniczym, jak np. akcja szycia pościeli szpitalnej zorganizowana przez pracowników Oddziału Szczecin. 

Należąca do Totalizatora Sportowego marka LOTTO była także zaangażowana w ogólnopolską akcję

#ZostańWDomu poprzez stworzenie autorskiej inicjatywy „Miliony sposobów na nudę”. Na dedykowanej stronie internetowej influencerzy i osobistości ze świata sportu zachęcali do odpowiedzialnej postawy i kreatywnego spędzania czasu w domu. 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Rok 2020 to dla Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej czas szczególnie wytężonej pracy i dodatkowych wyzwań. Poza kontynuacją i wprowadzaniem nowych projektów wspierających misję społeczną jej fundatora – Totalizatora Sportowego – Fundacja LOTTO zaangażowała się również w szereg nowych działań wspierających walkę z koronawirusem i jego skutkami.

Anna Kukla

Prezes Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej od ponad 11 lat wspiera misję społeczną swojego fundatora Totalizatora Sportowego, co miało szczególne znaczenie w trakcie pandemii COVID-19. W ramach statutu prowadzimy również działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, promocji kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej, a także rozwiązywania problemów hazardowych. Razem kreujemy aktywne społeczeństwo.

Misja

Sport

Kultura

Rozrywka

Bierzemy udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa.

Wizja

Dążymy do wyrównywania szans w osiąganiu sukcesów.

Wartości

W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami, takimi jak: partnerstwo, odpowiedzialność, szacunek, pasja, transparentność.  

Strategiczne filary działalności fundacji:

Sport, Kultura, Partnerstwa społeczne, Edukacja, Filantropia, Bezpieczna rozrywka, Niepodległa

Sport

Kumulacja Aktywności

Ten autorski projekt fundacji realizowany jest od 2013 roku pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu. W ostatniej edycji programu młodzież w wieku 11-15 lat brała udział w 24 interdyscyplinarnych zajęciach w ramach 65 grup sportowych. W 2020 roku do zajęć znanych z poprzednich lat dołączyły nowości, np. skialpinizm, biegi górskie, taniec sportowy, cheerleading czy bieg na orientację. W realizację programu jak co roku włączyli się doświadczeni i utytułowani sportowcy, którzy swoim przykładem i autorytetem zachęcają młodzież do większego angażowania się w uprawianie sportu. Dla wielu uczestników to jedyna okazja, by rozwijać swoje sportowe umiejętności pod okiem prawdziwych mistrzów.

W 2020 roku potrzeba ruchu była wyjątkowo silna – dzięki zajęciom Kumulacji Aktywności, organizowanym zawsze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, możliwe było zrekompensowanie młodzieży ograniczonego dostępu do zajęć sportowych wynikającego z pandemii.

W 8. edycji programu:

  • odbyło się 1710 zajęć sportowych;
  • wzięło udział ponad 1500 uczestników – dzieci i młodzieży;
  • wzięło udział 65 zaangażowanych mistrzów sportu;
  • uczestniczyło 48 partnerów instytucjonalnych np. szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe.

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

W ramach programu „Sportowe Wakacje +” ogłoszonego przez Ministra Sportu Fundacja LOTTO jako operator krajowy zrealizowała „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych związanych ze sportem i kulturą fizyczną. W ramach inicjatywy można było ubiegać się o wsparcie organizacji obozów sportowych o charakterze niekomercyjnym, które trwały minimum 10 dni kalendarzowych.

Program był jednocześnie odpowiedzią na pandemię COVID-19, bowiem miał na celu przeciwdziałanie jej negatywnemu wpływowi w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego. Poza promocją aktywności fizycznej i sportu zapewnił także wsparcie sektorom polskiej gospodarki, które odnotowały spadek obrotów spowodowany obostrzeniami, m.in. branża sportowa, transportowa, turystyczna i gastronomiczna.

Program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to:

  • 347 dofinansowywanych obozów sportowych;
  • ponad 11 000 uczestników;
  • średnio 50 godzin zajęć w trakcie każdego obozu;
  • zaangażowanych 1200 trenerów i instruktorów.

Zajęcia ze skialpinizmu z Mateuszem Kuligiem

Zajęcia realizowane w ramach programu Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO – Akademia Sportowa Fit Camp

Partnerstwa społeczne

Program grantów

Program Grantów obejmuje wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury i edukacji w ich działaniach statutowych, jeżeli są zbieżne z celami Fundacji LOTTO. W 2020 roku wsparto realizację 172 projektów na łączną kwotę blisko 6 mln zł. Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 wiele wniosków i projektów było skierowanych na przeciwdziałanie jej skutkom, np. zapewnianie ciepłych posiłków medykom, a także osobom narażonym na ciężki przebieg choroby (seniorzy, kombatanci, osoby wykluczone społecznie). Wsparcie otrzymały także projekty, które działania z zakresu sportu, kultury czy edukacji przeniosły do Internetu np. w formie filmów instruktażowych, warsztatów czy webinariów. W ramach programu przekazano też darowizny rzeczowe: samochody dla Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na potrzeby hospicjum w Wilnie oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na potrzeby Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów oraz komputery dla Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi.

Mimo restrykcji wynikających ze stanu epidemii i trudności w uprawianiu sportu nie zapomniano o konieczności zachęcania społeczeństwa do większej aktywności fizycznej. Wraz z Totalizatorem Sportowym przeprowadzoną akcję #LOTTOBargielChallenge angażującą internautów w wyzwania sportowe i przekazano 6 klubom sportowym darowizny na rozwijanie ich działalności. Wsparto także organizację XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w sportach zimowych i halowych przekazując darowiznę na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, który po zakończeniu zawodów będzie wykorzystywany do stałych treningów młodych zawodników.

Wolontariat pracowniczy

W czasie epidemii praca wolontariuszy działających w ramach programu odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pracownicy Totalizatora Sportowego włączyli się w pomoc w walce z koronawirusem. Oddział Szczecin zrealizował projekt szycia pościeli dla Szpitala SPWZOZ w Stargardzie. Placówce przekazano 70 kompletów. W Warszawie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi wolontariusze, w tym członkowie Zarządu Totalizatora Sportowego, dostarczali ciepłe posiłki praskim seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w dobie pandemii dodatkowo dotkniętym skutkami wprowadzonych obostrzeń.

We wrześniu 2020 roku Fundacja LOTTO została partnerem wyzwania RakReaton. Akcja miała na celu promocję kultury fizycznej przy jednoczesnym zbieraniu środków na walkę z nowotworami dziecięcymi. Wyzwanie polegało na przejściu, przebiegnięciu lub przejechaniu rowerem miliona kilometrów przez osoby pragnące pomóc najmłodszym w powrocie do zdrowia. W akcję włączyło się aż 160 pracowników Totalizatora Sportowego i ich przyjaciół a 5 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy otrzymało wsparcie po 3000 zł na realizację własnych projektów charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności. Po zakończeniu projektu Fundacja LOTTO przekazała Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową czek o wartości 50 000 zł.

W grudniu odbyła się dystrybucja świątecznych paczek dla dzieci przygotowanych w ramach oddolnej inicjatywy pracowników Totalizatora Sportowego.

Fundacja LOTTO była też zaangażowana w koordynację wolontariatu podczas wydarzenia Warsaw Jumping na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Filantropia

Rok 2020 był rokiem szczególnym, w którym z uwagi na pandemię COVID-19 fundacja włączyła się w pomoc kierowaną do służby zdrowia. To za jej pośrednictwem przekazano darowiznę w wysokości 4 mln zł, która trafiła do ośmiu placówek medycznych. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej uczestniczyła również w przekazaniu placówkom służby zdrowia 91 samochodów z floty jej fundatora – Totalizatora Sportowego. 

Bezpieczna rozrywka

Pandemia COVID-19 niesie zagrożenie również dla zdrowia psychicznego. Jednym z nich są uzależnienia behawioralne dzieci
i młodzieży wynikające ze znaczącego wzrostu dostępności i użytkowania technologii cyfrowych. W tym zakresie w 2020 roku realizowany był projekt „Granie na ekranie”, w ramach którego Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera badania socjologiczne dotyczące ryzyka występowania uzależnień behawioralnych oraz kształtowania postaw w zakresie świadomego korzystania z gier cyfrowych i hazardowych. W 2020 zostały również zakończone rozpoczęte jesienią 2019 roku badania „Ryzyko występowania uzależniania od hazardu w społeczeństwie i wśród graczy w gry oferowane przez Totalizator Sportowy” obejmujące badania ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem nowych produktów w ofercie Spółki (e-kasyno, salony gier na automatach) oraz nowych kanałów sprzedaży (sprzedaż online).

Kultura | Patroni Roku

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wzorem lat ubiegłych zorganizowała konkurs grantowy „Patroni Roku”. W 2020 roku Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowili patronami: świętego Jana Pawła II, Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena, Leopolda Tyrmanda, Jana Kowalewskiego, ojca Józefa Marię Bocheńskiego. W ramach programu dofinansowano 12 inicjatyw, które uhonorowały tych wybitnych Polaków lub obchodzone w 2020 roku rocznice: 100-lecie Bitwy Warszawskiej i 100-lecie Zaślubin Polski z morzem w Pucku, lub nawiązywały do obchodzonego Roku Fizyki. Z powodu obowiązujących obostrzeń przy ocenie wniosków kierowano się ich innowacyjnością, mobilnością i wykorzystywaniem przez nie środków komunikacji gwarantujących zachowanie dystansu społecznego.

Fundusze celowe

Rok 2020 to kolejny rok z rzędu, gdy Totalizator Sportowy dzięki swoim klientom przekazał rekordowe wsparcie dla polskiego sportu i kultury. Mimo różnego rodzaju wyzwań na konto funduszy celowych popłynął łącznie ponad miliard złotych.

Sport

Polski sport bez mecenatu Totalizatora Sportowego miałby zupełnie inne oblicze. Dzięki wsparciu płynącemu z funduszów celowych, jak również z własnych środków Spółki, możliwe jest realizowanie licznych projektów z zakresu kultury fizycznej. W 2020 roku partnerstwo Totalizatora Sportowego oraz należącej do niego marki LOTTO było dla wielu inicjatyw szczególnie ważne. Totalizator Sportowy jest z polskim sportem na dobre i na złe. Oto wybrane wydarzenia i projekty z 2020 roku.

Ekstraklasa

Partner Główny
fot. archiwum Ekstraklasy

Polska Liga Koszykówki

Partner Główny

LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej

Partner Tytularny

77. Tour de Pologne

Partner Strategiczny
fot. Szymon Gruchalski

Speedway Euro Championship

Partner Generalny

E-sport

Polska Liga Esportowa, Intel Extreme Masters Katowice

Wsparcie hippiki

Cavaliada Tour, LOTTO Baborówko Horse Sale Show 2020, LOTTO Strzegom Horse Trials, Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Partynice, Pride of Poland, Warsaw Jumping

Polski Komitet Olimpijski

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim jest nierozerwalnie związana z misją Spółki, która pielęgnuje tę szczególną więź z Rodziną Olimpijską.

Totalizator Sportowy zaangażował się w Sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej już w 1994 roku, kiedy to wspierał polskich olimpijczyków na Igrzyskach Olimpijskich w Lillehammer (1994). Od tego czasu jest aktywnym i bardzo ważnym sponsorem polskich sportowców na arenach najważniejszych imprez sportowych świata.

Sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie tylko wpływa na pozytywne postrzeganie Totalizatora Sportowego i należącej do niego marki LOTTO, lecz także zapewnia fundusze na działalność PKOl, w tym udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich oraz nagradzanie medalistów olimpijskich, trenerów i związków sportowych. Dzięki wsparciu sponsorów PKOl promuje ideę olimpijską, upowszechnia sport, zwalcza doping i edukuje.

Kultura

Kultura jest nośnikiem jedności społeczeństwa, dlatego w swojej misji Totalizator Sportowy jest aktywny również na tym polu. W 2020 roku poza przekazaniem rekordowych kwot na Fundusz Promocji Kultury Totalizator Sportowy wspierał szereg projektów związanych z naszym wspólnym dziedzictwem narodowym oraz kulturą – część z nich w ramach wieloletniej i owocnej współpracy. 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Partner Główny

Muzeum Narodowe w Krakowie

Partner Główny

24. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena

Partner Główny

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Partner Główny

76. rocznica obchodów Powstania Warszawskiego

Partner
fot. M. Zajączkowski

1920. Wdzięczni bohaterom z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

Partner

BohaterON

Partner

Koncert „Solidarni z Białorusią”

Partner Główny

Konkurs #63PL

Partner

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Rok 2020 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec to zacięta sportowa walka i piękne zwycięstwa. W sezonie odbyło się 51 mityngów, a podczas nich przeprowadzono 459 gonitw dla koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, kłusaków francuskich oraz koni półkrwi – wszystko zostało przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru Wyścigów Konnych Służewiec od 2008 roku. Nieprzerwanie dbamy o ciągłość funkcjonowania obiektu, organizujemy wyścigi konne oraz rewitalizujemy elementy infrastruktury wyścigowej i budowlanej Toru.

W 2020 roku organizacja wydarzeń sportowych wymagała zwiększonej odpowiedzialności i dużej elastyczności. Nie tylko udało się wystartować z wyścigami konnymi jako pierwszą dyscypliną po wiosennym lockdownie, lecz także przeprowadzono wszystkie zaplanowane gonitwy. Część
z nich odbyła się bez udziału publiczności, ale w nowej rzeczywistości samo doprowadzenie rozgrywek do końca było wyzwaniem organizacyjnym, któremu udało się sprostać.

Ponadto w sezonie 2020 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec dzięki staraniom organizatorów pula nagród pozostała niezmieniona, podczas gdy w innych krajach nie wszędzie udało się ją utrzymać.

0

dni wyścigowych

0

gonitw

0

startów koni

0 mln zł

pula nagród

Sezon wyścigowy 2020 na Torze Służewiec

Mimo przeciwności kontynuowano realizację planów, a co więcej, wprowadzono też nowe wydarzenia w kalendarzu wyścigowym, które były odpowiedzią na potrzeby sezonu 2020, m.in.:

Women Power Series

Gonitwy z nowego cyklu Women Power Series służyły wsparciu kobiet-jeźdźców,
a także promocji zawodu jeźdźca wyścigowego. Jako znak naszych czasów zaprezentowały nowoczesne spojrzenie na sport i potrzeby marketingowe rynku. Seria gonitw była dość zróżnicowana, zawierała zarówno krótsze, jak i dłuższe dystanse. Women Power Series pozwoliło wyeksponować siłę i determinację kobiet oraz wyrównać szanse w fascynującym zawodzie jeźdźca wyścigowego. Planowana jest kolejna edycja cyklu.

Warsaw Jumping

Odpowiadając na potrzeby branży konnej dotkniętej przez pandemię COVID-19, na Torze Wyścigów Konnych Służewiec zorganizowano nowe wydarzenie – Warsaw Jumping. Podczas pięciu dni odbyły się konkursy w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu, Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz powożeniu zaprzęgami.. Podczas Warsaw Jumping miały miejsce także konkursy pokazowe, w których jeźdźcy wyścigowi odbyli treningi z najlepszymi polskimi skoczkami i wzięli udział w konkursie skoków przez przeszkody, natomiast jeźdźcy sportowi wystartowali w wyścigu. Wydarzenie odbyło się przy udziale publiczności
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wpływ na środowisko naturalne

Totalizator Sportowy nie prowadzi działalności produkcyjnej, dlatego nasz wpływ na środowisko jest mniej bezpośredni niż w przypadku typowych przedsiębiorstw wytwórczych. Niemniej Spółka dostrzega niepodważalne korzyści wdrażania rozwiązań ekologicznych. Poprzez realizację zasad zrównoważonego rozwoju Totalizator Sportowy spełnia stale rosnące oczekiwania naszych partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników. W pracy Totalizator Sportowy promuje racjonalne korzystanie z energii i innych zasobów naturalnych oraz postawy proekologiczne.

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Tor Służewiec to zielone płuca Warszawy i obszar, który Totalizator Sportowy otacza szczególną troską. Teren Toru Wyścigów Konnych Służewiec wpisany jest do rejestru zabytków jako założenie urbanistyczne wraz z układem zieleni. W 2020 roku rozpoczęto prace rewitalizacyjno-pielęgnacyjne mające na celu bezpieczne zachowanie tamtejszego drzewostanu, które potrwają do 2023 roku. Działania mają pomóc
w zachowaniu historycznego układu zieleni, a sam proces wymaga najwyższej ostrożności. Prace wykonywane są pod stałym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszelkie prace modernizacyjne i konserwatorskie na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec są przeprowadzane również z uwzględnieniem najnowszych standardów ekologicznych. W 2020 roku były to m.in. prace przy nawodnieniu toru głównego, remont sieci elektrycznej, rozpoczęcie prac projektowych w budynkach stajennych
(w tym instalacja rozwiązań energooszczędnych).

Działania ekologiczne w 2020 roku

Monitorowanie floty samochodowej pod kątem wydajności energetycznej. Jej część została wymieniona na samochody hybrydowe, a wszystkie nowo zakupione auta spełniają najbardziej restrykcyjną normę emisji spalin EURO 6. Normę tą na koniec 2020 roku spełniało 90,44% ogółu floty, w tym samochody z napędem hybrydowym.

Wdrożenie projektu Cyfrowe Miejsce Pracy, który obejmuje działania dążące do minimalizacji obiegu papierowych dokumentów
w Spółce, a także wdrożenie podpisu elektronicznego i innych rozwiązań, które przełożą się na większą digitalizację przedsiębiorstwa.

Segregacja odpadów w biurach Spółki według 5-frakcyjnego systemu selekcji śmieci. W budynkach rozmieszczono oddzielne kosze
w odmiennych kolorach dedykowane poszczególnym kategoriom odpadów. Towarzyszą im plakaty informacyjne na temat właściwej segregacji.

W związku z większym odsetkiem pracowników pracujących zdalnie w 2020 roku w biurach Totalizatora Sportowego uległo zmniejszeniu zużycie wody, energii elektrycznej, papieru, a także zanieczyszczeń komunikacyjnych wynikających z konieczności dojazdu pracowników do biura.

Zawiązanie oddolnej inicjatywy pracowniczej, która ma na celu promowanie ekologicznego stylu życia i wiedzy o zagrożeniach klimatycznych. Działania grupy ze względu na pandemię były prowadzone online poprzez Intranet. Komunikacja wewnętrzna została wzbogacona o stały komponent ekologiczny w postaci artykułów o tematyce środowiskowej, klimatycznej oraz less waste.

Czytaj dalej lub wróć do poprzedniego rozdziału